CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Ngày đăng bài: 09/09/2019
Thực hiện công văn số 1491-CV/TU ngày 22/8/2019 của Thành ủy Pleiku về Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn. Ngày 06/9/2019 Đảng ủy phường Hội Phú tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương

IMG20190906085412-(1).jpg
Qua 10 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy Cơ quan Quân sự thành phố, Đảng ủy phường đã chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đạt được những kết quả khá tốt, khẳng định được đúng đắn của loại hình chi bộ này trong thực tiễn, trong đó:  Mô hình tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự phường đã làm chuyển biến một bước quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với lực lượng vũ trang trong tình hình mới; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở chi bộ có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm đã góp phần xây dựng cấp ủy địa phương trong sạch vững mạnh.
IMG20190906085344.jpg
Kết luận Hội nghị đồng chí Trần Lựu – TUV – Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cần tiếp tục triển khai Hướng dẫn 35-HD/BTCTW, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW; duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình gắn với việc tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự phường trong việc thực hiện chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian đến.
                                                                                                                                                    Nhật Quang