CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tổ dân phố 4

Ngày đăng bài: 16/11/2019
          Thực hiện kế hoạch số 68/KH-UBND  ngày 07/11/2019 của UBND phường Hội Phú về công tác tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn 06 tổ dân phố.
Ngày 15/11/2019 UBND phường Hội Phú tổ chức tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tổ dân phố 4.

                                                           tin-tuc.jpg
          Công tác tiếp xúc trực tiếp với nhân dân trên địa bàn các tổ dân phố nhằm để chính quyền địa phương trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng , những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân về xây dựng, thực hiện chủ trương, đường lối của Đản, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách và những vấn đề còn tồn tại, những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở để kịp thời giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
          Nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ để tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
          Từ tháng 11/2019, UBND phường sẽ tổ chức tiếp xúc trực tiếp 01 buổi/ 01 tổ dân phố, vào buổi chiều thứ 2 hàng tuần (Từ 14h20 đến 16h30).

                                                                                                                         Ngô Thị Xuân Hồng