CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Phường Hội Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019

Ngày đăng bài: 07/10/2019
Ngày 04/10/2019 Đảng ủy phường Hội Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

IMG20191004091522.jpg
      Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng bộ phường Hội Phú đã lãnh đạo hệ thống chính trị của phường đạt được những kết quả quan trọng:
      Trên lĩnh vực kinh tế hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đều đạt và vượt, cơ cấu kinh tế của phường phát triển đúng hướng, thu hút được các thành phần kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh đến đầu tư trên địa bàn ngày càng nhiều; công tác chỉnh trang đô thị có nhiều tiến bộ, huy động được các nguồn lực để đầu tư phát triển, trong đó thông qua công tác Dân vận đã vận động sự đóng góp của nhân dân để đầu tư làm mới hơn 2.000m đường GTNT, lắp đặt hơn 80 bóng điện chiếu sáng các đường hẻm, vận động trên 750 hộ gia đình có hàng rào cổng ngõ, công trình nằm ngoài chỉ giới xây dựng giải phóng mặt bằng để làm các công trình đầu tư xây dựng cơ bản.
       Trên lĩnh vực văn hoá - xã hội, triển khai tốt các  phong trào và các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của đơn vị, địa phương. Tiêu biểu trong 10 năm qua phường và tổ dân phố đã triển khai nhiều đợt vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, làm mới 02 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa 07 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 48 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo…
      Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân của phường đã kịp thời cung cấp hàng trăm tin quan trọng giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn và điều tra, xử lý các vụ án; trước những sự kiện phức tạp, nhạy cảm tác động đến tư tưởng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy phường đã thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, giúp cho đoàn viên, hội viên nhận thức rõ vấn đề, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
      Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vận động Nhân dân tham gia giám sát, phản biện, xây dựng chính sách, pháp luật, phản ánh kiến nghị của cử tri. Công tác xây dựng chính quyền chú trọng xây dựng độ ngũ cán bộ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân... Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư; thực hiện tốt hương ước, quy ước gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Cựu chiến binh gương mẫu giúp nhau phát triển kinh tế”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”….
       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Trần Lựu –TUV –Bí thư Đảng ủy phường đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận; triển khai sâu rộng hơn nữa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả phong trào, rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời các mô hình điển hình tốt.
IMG20191004095108.jpg
      Cũng tại hội nghị tổng kết Ủy ban nhân dân phường đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu.
                                                                                                                                        Nhật Quang