CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Hội Phú tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII)

Ngày đăng bài: 14/02/2017
Ngày 07/02/2017, Đảng bộ phường Hội Phú đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). 


Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã quán triệt đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn phường toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH TW Đảng khóa XII với 3 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng chỉ đạo các chi trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đến số cán bộ, CNVCLĐ của đơn vị chưa tham gia lớp học tập, quán triệt do Đảng bộ phường tổ chức.
Tin và ảnh: Phan Thị Hợp