CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Phổ biến giáo dục pháp luật
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Thực hiện Nghị định số 46/2008/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Sau chia tách phường Hội Phú còn lại 452,89 ha diện tích tự nhiên với 9 tổ dân phố và 8.427 nhân khẩu.
Thực hiện Nghị quyết 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố; đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sau khi sát nhập các tổ dân phố, hiện nay phường Hội Phú còn lại 06 tổ dân phố, với 3231 hộ và 11748 khẩu.