Đảng ủy phường Hoa Lư tổ chức Hội nghị

CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thông báo về việc hỗ trợ xây dựng Website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh

Ngày đăng bài: 20/06/2021
Thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai năm 2021; Quyết định số 3324/QĐ-BTC ngày 15/12/2020 của Bộ Công thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2021,

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
UBND phường thông báo đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phương có nhu cầu hỗ trợ xây dựng website, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử (nội dung cụ thể tải TẠI ĐÂY) đến đăng ký trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư trước ngày 07/7/2021 thông qua bộ phận Văn hóa - Thông tin.