CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÔNG BÁO VỀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ NĂM 2019

Ngày đăng bài: 25/03/2019
     Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ được tiến hành từ ngày 01/4/2019 đến ngày 25/4/2019. Đây là một cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan đến từng người dân, phạm vi trải rộng trên cả nước.

     * Mục đích:
     - Thứ nhất: tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;
     - Thứ hai: Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030; phục vụ công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
     - Thứ ba: Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư.
     * Đối tượng điều tra: Cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước, đối với tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra.
     Trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến ngày 25/4/2019 Điều tra viên của phường sẽ tiến hành đi đến từng hộ gia đình để thực hiện phỏng vấn điều tra dân số và nhà ở. Khi đi, điều tra viên sẽ mang thẻ điều tra viên có đóng dấu UBND phường Hoa Lư và điều tra theo mẫu phiếu điện tử hiển thị trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
     Để công tác điều tra dân số và nhà ở được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, mang lại hiệu quả cao nhất, UBND phường Hoa Lư thông báo đến người dân toàn phường biết và đề nghị các hộ gia đình hỗ trợ cung cấp thông tin cho điều tra viên một cách chính xác, đầy đủ.
Rất mong nhận được sự phối hợp cung cấp thông tin từ người dân đang sinh sống trên địa bàn phường!