Đảng ủy phường Hoa Lư tổ chức Hội nghị

CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2021 trên địa bàn phường Hoa Lư

Ngày đăng bài: 09/07/2021
Triển khai Kế hoạch số 02/KHPH-UBND-ĐTN ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoa Lư về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2021 (sau đây gọi là Cuộc thi); thực hiện Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2021 trên địa bàn phường Hoa Lư. Thể lệ Cuộc thi như sau:

I.TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Tên gọi: “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2021 trên địa bàn phường Hoa Lư”.
2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi phường Hoa Lư.

3. Đối tượng dự thi:
Thanh thiếu nhi từ đủ 12 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn phường Hoa Lư, bao gồm:- Đoàn viên, Hội viên và Thanh niên đang sinh hoạt tại các Chi đoàn, Chi hội trên địa bàn phường Hoa Lư.
- Thanh thiếu nhi, học sinh hè đang sinh hoạt tại các tiểu ban hoạt động hè trên địa bàn phường Hoa Lư.
(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi)

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC, CẤU TRÚC BỘ CÂU HỎI CUỘC THI
1. Nội dung thi
a. Đợt 1:
- Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được quy định trong:+ Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);
+ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
+ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
b. Đợt 2
- Nội dung thi: Tìm hiểu Luật trẻ em; Luật thanh niên; Luật phòng, chống bạo lực gia đình:
+ Luật trẻ em năm 2016.
+ Luật thanh niên năm 2020.
+ Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007
c. Đợt 3
- Nội dung thi: Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phòng, chống tác hại của rượu, bia; phòng, chống tác hại của thuốc lá trong:+ Luật phòng, chống ma túy năm 2021;
+ Luật phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019;
+ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.
d. Đợt 4
- Nội dung thi: Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ; Luật nghĩa vụ quân sự trong:
+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
+ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
+ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

2.Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi trên giấy. Thí sinh điền thông tin và câu trả lời vào mẫu có sẵn được ban hành bởi Ban tổ chức Cuộc thi để tham gia dự thi.
3.Cấu trúc Bộ câu hỏi của Cuộc thi
Bộ câu hỏi sử dụng trong mỗi đợt thi có 02 phần với 20 câu hỏi được xây dựng theo chủ đề và nội dung của đợt thi đã được quy định tại mục 1 Phần II của Thệ lệ này, trong đó:
  • Phần trắc nghiệm gồm có 19 câu hỏi trắc nghiệm (theo thứ tự từ câu số 01 đến câu số 19). Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 03 hoặc 04 đáp án được đánh số thứ tự: A, B, C, D trong đó chỉ có 01 đáp án đúng.
  • Phần dự đoán gồm 01 câu hỏi về tổng số bài dự thi có tất cả đáp án đúng.

III.THAM GIA DỰ THI
1.Đăng ký thông tin cá nhân dự thi
a. Thí sinh cần điền đầy đủ, chính xác các thông tin trên Bài thi (theo mẫu do BTC phát hành).
b. Thông tin thí sinh đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Một thí sinh chỉ được tham gia 01 Bài thi/Đợt. 

 c. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả thi đối với người dự thi trong các trường hợp:
  • Có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế;
  • Nhờ người khác thi hộ;

- Không thuộc đối tượng dự thi quy định tại mục 3 Phần I của Thể lệ này.
2.Tham gia thi
Sau khi hoàn thành việc đăng ký thông tin, thí sinh tham gia dự thi:

  • Đối với câu hỏi trắc nghiệm: Trả lời 19 câu hỏi trắc nghiệm trên Bài thi bằng cách khoanh tròn vào đáp áp trả lời mà thí sinh cho là đúng.
  • Đối với câu hỏi dự đoán: Thí sinh sẽ ghi dự đoán tổng số bài dự thi có tất cả đáp an đúng.
3. Nộp Bài thi
Thí sinh nộp bài thi về Văn phòng Đoàn phường Hoa Lư (Tầng 2 Trụ sở phường Hoa Lư, số 28 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) hoặc nộp về cho Đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố, đồng chí Bí thư Chi đoàn nơi mình sinh sống, làm việc, học tập.

IV.THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 12/7/2021 đến ngày 06/8/2021, được chia thành 04 đợt thi với thời gian để tham gia dự thi là 05 ngày/đợt, cụ thể như sau:
- Đợt 1: Từ 08h00’ ngày 12/7/2021 đến 16h00’ ngày 16/7/2021;
- Đợt 2: Từ 08h00’ ngày 19/7/2021 đến 16h00’ ngày 23/7/2021;
- Đợt 3: Từ 08h00’ ngày 26/7/2021 đến 16h00’ ngày 30/7/2021;
- Đợt 4: Từ 08h00’ ngày 02/8/2021 đến 16h00’ ngày 06/8/2021;

V.QUY ĐỊNH VỀ CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1.Quy định về chấm điểm

a. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng với đáp án của Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra được tính 01 điểm. Tổng điểm phần trắc nghiệm là tổng điểm của các câu trả lời đúng và điểm số tối đa phần trắc nghiệm là 19 điểm.
b. Phần dự đoán:         
- Người đạt giải là người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm.
 - Nếu có nhiều người trả lời đúng hoặc gần đúng nhất câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm thì ưu tiên thí sinh có thời gian gửi bài dự thi sớm hơn sẽ đạt giải theo thứ tự từ cao đến hết.
 - Kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Cuộc thi là cơ sở để Ban Tổ chức công nhận và trao thưởng Cuộc thi theo thứ tự điểm số của thí sinh từ cao nhất đến hết số lượng cơ cấu giải thưởng của mỗi đợt thi.
 - Quyết định trao giải thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng.
2. Giải thưởng cuộc thi
Giải thưởng Cuộc thi gồm: 04 Giải nhất (01 giải/đợt); 04 Giải nhì (01 giải/đợt); 04 Giải ba (01 giải/đợt) và 08 Giải khuyến khích (02 giải/đợt) với số lượng và giá trị giải thưởng đối với mỗi đợt thi cụ thể như sau:
  • 01 Giải nhất với giá trị               :    300.000 đồng/giải/đợt;
  • 01 Giải nhì với giá trị                 :    250.000 đồng/giải/đợt;
  • 01 Giải ba với giá trị                  :    200.000 đồng/giải/đợt;
  • 02 Giải khuyến khích với giá trị :    150.000 đồng/giải/đợt;
Đồng thời, các thí sinh đạt giải còn được nhận Giấy Chứng nhận đạt giải của Ban Tổ chức.

VI.QUY ĐỊNH CẤM, VIỆC KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Nghiêm cấm nhờ người khác thi hộ, sử dụng thông tin của người khác đểđăng ký tham gia thi. Nếu thí sinh bị phát hiện hoặc bị tố giác việc thực hiện hành vi này, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ hủy kết quả dự thi của thí sinh có hành vi vi phạm.
2. Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức Cuộc thi để xem xét, giải quyết trước thời điểm trao giải thưởng Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh thiếu nhi năm 2021 trên địa bàn phường Hoa Lư. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi (Đồng chí Bùi Hoàng Vũ, Phó Bí thư Đoàn phường Hoa Lư, SĐT: 0901916479) để được giải đáp, hỗ trợ./.