CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Đảng bộ phường Hoa Lư tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Ngày đăng bài: 05/03/2019
     Ngày 28/02/2019, Đảng bộ phường Hoa Lư tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tới  370 đảng viên trên địa bàn phường.
 
     

     hoa-lu-(3).jpg
     Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy phường Hoa Lư truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban bí thư (khóa XII).
 
     Sau buổi học tập, quán triệt, yêu cầu các đồng chí Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc phổ biến đến đảng viên chi bộ mình, nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở./.
Đinh Tuyên