CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
cctc.png
Danh sách Lãnh đạo, cán bộ công chức UBND phường Hoa Lư
TT HỌ TÊN VỊ TRÍ CÔNG TÁC
1 Lê Thị Phương Thủy Chủ tịch UBND
2 Đỗ Tiến Giang Phó Chủ tịch 
3 Dương Ngọc Anh Phó Chủ tịch
4 Trần Thị Trà My Công chức Văn hóa - Thông tin
5 Bùi Thị Hà Công chức Thương binh - Xã hội
6 Võ Thị Lâm Tú Công chức Tài chính - Kế toán
7 Cao Thị Mai Công chức Tài chính - Kế toán
8 Mạc Thế Thơ Công chức Văn phòng - Thống kê
9 Đoàn Thị Thu Hương Công chức Tư pháp - Hộ tịch
10 Mai Xuân Khanh Công chức Địa chính - Xây dựng
11 Hồ Thị Cẩm Diệp Công chức Địa chính - Xây dựng
12 Đặng Thị Ánh Tuyết Công chức Tư pháp - Hộ tịch
13 Lê Thị Tường Vy Công chức Văn phòng - Thống kê