CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

đăng ký khai sinh

Thẩm quyền giải quyết test
Lĩnh vực TP-HT
Cách thức thực hiện test
Trình tự thực hiện Test
Thành phần hồ sơ test
Thời hạn giải quyết 4 ngày
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện UBND phường
Đối tượng thực hiện
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Ban-tu-nhan-xet-đanh-gia-2018.doc