CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 
STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng Lĩnh vực đất đai Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
2 Hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực đất đai Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
3