CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Tài liệu tuyên truyền Luật hòa giải ở cơ sở

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tha...

Đề cương tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM...

Tài liệu tuyên truyền Luật phòng cháy chữa cháy

 
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2001 VÀ LUẬT  SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2013

Tài liệu tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
(Trích dẫn một số nội dung cơ bản về Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông...

Tài liệu tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Những nội dung cơ bản tuyên truyền về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và công tác phòng chống ngăn chặn tình trạng này trong vùng dân tộc thiếu số.
1. Tảo hôn: Là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên...

Tài liệu tuyên truyền Công ước chống tra tấn

Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người - CAT, 1984 ( gọi tắt là Công ước chống tra tấn).

Một số quy định của Thông tư số 124/2021/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Một số quy định của Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 26/4/2022  của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
...

Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Thực hiện Công văn số: 2537/UBND-TH ngày 26/7/2021 của UBND thành phố Pleiku về triển khai thực hiện Thông báo số 149/TB-VP ngày 25/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

TẬP HUẤN TỔ COVID CỘNG ĐỒNG

Ngày 28/6/2021. Trạm y tế đã phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở lớp tập huấn tổ Covid cộng đồng trên địa bàn phường.

Mô hình Thanh niên làm kinh tế giỏi trong hộ gia đình

Hàng năm triển khai, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên, Đoàn TN phường luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào Đồng hành với Thanh niên, cụ thể: đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên trong...
|<<1 2>>|