CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Lấy ý kiến khi dân cư về kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Ngày đăng bài: 18/11/2019

Luật đất đai 2013, Điều 52, Khoản 1 quy định “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.  Ngoài ra Luật đất đai 2013 quy định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (thành phố) được lập hàng năm; do đó, cần phải tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Pleiku phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được phê duyệt, làm căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chủ động khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để thực hiện các công trình, dự án phát triển nền kinh tế - xã hội của thành phố Pleiku.
Để việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Pleiku đúng quy định, có hiệu quả cao và đảm bảo tính dân chủ, công khai UBND phường Đống Đa tiến hành thông báo lấy ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Pleiku.
Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 05/12/2019
Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020, UBND phường niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường- 38 Trần Nguyên Hãn.