CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Pleiku

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Pleiku 
|<<1>>|