CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Nhiều mô hình, cách làm hay trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Pleiku

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Pleiku triển khai nhiều hình thức có hiệu quả, từ đó xuất hiện nhiều mô hi...

Học tập và làm theo gương Bác góp phần xây dựng Thành phố Pleiku phát triển

Những năm qua, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và...

Tấm gương phụ nữ tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác

Đó là chị Nguyễn Thị Lân, Chi hội phó Chi hội phụ nữ tổ dân phố 1, phường Đống Đa. Chị là tấm gương sáng về sự năng nổ, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là điển hình tiên tiến trong thực...
|<<1>>|