CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; bổ sung quy định đánh giá, xếp loại chất...

Tuyên truyền Luật An ninh mạng

 Luật An ninh mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2023

Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng;...

Tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Tuyên truyền Luật Thanh niên 2020

Luật Thanh niên 2020 được Quốc hội khoá XIV kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 16/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo đó, Luật được ban hành với những nội dung cơ bản như sau:

Tuyên truyền Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 trừ các quy định của Luật liên quan đến...

Chuyên mục hỏi đáp pháp luật tháng 1

Câu hỏi 1: Bà Ngô Thanh Mai - cư trú tại phường Thống Nhất hỏi: Xin cho biết cá nhân có hành vi cho, tặng pháo hoa nổ sẽ bị xử phạt như thế nào?
Trả lời: Tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của...

Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH
CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội khoá...

Tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11

Đề cương giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin

 

          Ngày 06/4/2016, tại  kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt...

Tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 10

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tha...
|<<1 2 3 4 5>>|