CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Số 13/UBND-ĐCXD 22/02/2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng
Quyết định số 393/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/07/2022 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 30 thủ tục hành chính mới, 26 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - hương binh và xã hội
Quyết định số 394/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/07/2022 Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
Quyết định số 395/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai 22/07/2022 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Số: 261/SCT-VP 03/01/2022 V/v tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích đối với các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
3680/UBND-VHXH 27/09/2021 Công văn 3680/UBND-VHXH V/v tuyên truyền và Tổ chức tham gia cuộc thi viết và xây dựng video clip tuyên truyền gương "người tốt, việc tốt"
1858/UBND-VHTT 07/06/2021 Công văn số 1858/UBND-VHTT V/v phối hợp, tuyên truyền việc triển khai thí điểm Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Gia Lai
1436/UBND-KT 11/05/2021 Công văn số: 1436/UBND-KT V/v đề cử, tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công b trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
407/SKHCN-QLChN 05/05/2021 Công văn số: 407/SKHCN-QLChN V/v đề cử, tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
105/UBND-TH 29/04/2021 Công văn số 105/UBND-TH về việc tiếp tục tăng cường thực hiện Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19