CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
 
Sau khi thành lập và đi vào hoạt động, tại Hội nghị BCH Đảng bộ lâm thời (Khóa VII) đã xác định cơ cấu kinh tế của phường là: “Thương mại dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp và Nông nghiệp”.

Đến tháng 6/2010, tại Đại hội lần thứ VIII, Đảng bộ phường tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế: “Thương mại dịch vụ, Tiểu thủ công nghiệp và giảm tỷ trọng Nông nghiệp”, với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động các nguồn lực để xây dựng phường phát triển bền vững theo hướng văn minh, hiện đại”.