CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 
Phường Đống Đa được thành lập trên cơ sở chia tách phường Thống Nhất (cũ) theo Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chưprông, Chư Sê tỉnh Gia Lai;

Ngày 06 tháng 5 năm 2008, Thành ủy Pleiku ra Quyết định số: 353-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ phường Đống Đa (trên cơ sở chia tách Đảng bộ Phường Thống Nhất) gồm 193 đảng viên.

Ngày 26/5/2008 phường Đống Đa chính thức đi vào hoạt động. Phường Đống Đa nằm ở phía Bắc thành phố Pleiku, với diện tích đất tự nhiên 402,61 ha, dân số có 2.021 hộ, với  khoảng 8.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số là 583 khẩu chiếm khoảng 8,3% dân số toàn phường sinh sống ở  4 Tổ dân phố và 01 làng đồng bào dân tộc thiểu số (làng Kép).

Khi mới thành lập cơ sở vật chất của phường chưa được đầu tư phải mượn hội trường của các TDP 2, 4, 6 và nhà rông Làng Kép để làm việc (Trụ sở ban đầu từ năm 2008 -2010 ở Nhà Rông và Hội trường làng Kép); đời sống của nhân dân còn khó khăn, các công trình phúc lợi còn thiếu thốn, trình độ dân trí không đồng đều, đội ngũ cán bộ còn mới, trẻ nên trình độ năng lực, kinh nghiệm còn có mặt hạn chế.