CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
1. Đảng ủy phường: - Bí thư Đảng ủy Đoàn Thị Bích Hà 
                                 - SĐT: 0945253253
                                 - Email:
2. HĐND-UBND:
+ Chủ tịch HĐND:  - Lê  Thành  Đồng
                           - SĐT:
                           - Email:
+ Chủ tịch UBND: - Đào Trung Ánh
                             - SĐT: 0983142217
                             - Email:

                             
3. Các đoàn thể: