CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Đảng ủy phường:
     1. Đoàn Thị Bích Hà: BT Đảng Ủy
     - SĐT: 0945253253
     2. Ksor Kút: PBT Đảng Ủy
      - SĐT: 0363114407
II. HĐND Phường:
     1. Lê  Thành  Đồng: CT HĐND Phường
  SĐT: 0982224768
III. UBND Phường:
1. Đào Trung Ánh: CT UBND Phường
SĐT: 0983142217
2. Nguyễn Thị Thân: PCT UBND Phường
SĐT: 0961045837