CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Tệ nạn xã hội

Thẩm quyền giải quyết Cấp xã
Lĩnh vực Tệ nạn xã hội
Cách thức thực hiện nhận trực tiếp
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ - mẫu đơn
- Hộ khẩu
- CMND
Thời hạn giải quyết 1 tuần
Lệ phí 50000
Kết quả thực hiện mau dơn
Cơ quan thực hiện UBND cấp xã
Đối tượng thực hiện Tư pháp
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý iiolksns
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- mau-1-(1).doc