CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
Hình ảnh
Văn bản
Video

THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 21/07/2022
THÔNG BÁO Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
UBND phường Diên Hồng thông báo công khai tài liệu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, cụ thể như sau:
1. Địa điểm công khai:
- Tại Trụ sở phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku thuộc Trụ sở HĐND và UBND thành phố Pleiku, địa chỉ số 81 đường Hùng Vương, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku.
- Tại trụ sở UBND phường Diên Hồng (60B Duy Tân).
- Trên Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố v
à của phường Diên Hồng​.
2. Hồ sơ công bố công khai gồm có (Xem chi tiết dưới đây):
+ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku;
+ Báo cáo thuyết minh tổng hợp, bảng biểu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku: m
ẫu 01; biểu thuyết minh.
+ Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku.
UBND phường Diên Hồng, trân trọng thông báo để Nhân dân trên địa bàn phường được biết!
 

 

 
Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: (0269) 3 830 155  - Fax: (0269) 3 828 414 - Email: vpubpleiku@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai