CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBND phường Diên Hồng tổ chức tổng kết đợt huấn luyện lực lượng dân quân năm 2016

Ngày 21/6/2016, UBND phường Diên Hồng tổ chức tổng kết đợt huấn luyện lực lượng dân quân năm 2016.

Đảng bộ phường Diên Hồng tổng chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày 08/01/2016, Đảng bộ phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

TP.Pleiku góp ý đề cương chi tiết “Lịch sử đảng bộ phường Diên Hồng”

Ngày 22/10/2015, Hội đồng chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Pleiku tổ chức tham gia góp ý nội dung đề cương chi tiết “Lịch sử Đảng bộ phường Diên Hồng”. Ông...

Đại hội đại biểu đảng bộ phường Diên Hồng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Trong 2 ngày (19 và 20/6/2015), Đảng bộ phường Diên Hồng đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Xuân Quang – Phó bí thư...

Hội LHPN phường Diên Hồng điểm sáng trong cuộc vận động ‘Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Bắt đầu triển khai từ năm 2010, đến nay, 11/11 chi, tổ hội trong toàn phường đã thực hiện cuộc vận động có 1.956/2.157 chị tham gia đăng ký (đạt 91%). Trong công tác tuyên truyền, Hội đã vận dụng sáng tạo...

Phường Diên Hồng thực hiện tốt công tác quân sự địa phương

Những năm qua, công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở phường Diên Hồng luôn được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn địn