CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Công tác cải cách hành chính
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG DIÊN HỒNG TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW, CHỈ THỊ SỐ 43-CT/TW, CHỈ THỊ SỐ 44-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Ngày đăng bài: 10/07/2020
           Sáng ngày 10/7/2020 Đảng ủy Phường Diên Hồng tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính Trị, Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 43-CT/TW, Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư đến các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường.

           Tại buổi phổ biến, quán triệt Nghị quyết, đồng chí Hoàng Thị Minh Bình – Bí thư Đảng ủy phường đã tập trung làm rõ tình hình và nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Phan Thị Mai Thảo – Phó Bí thư Đảng ủy phường đã tập trung làm rõ Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.
                                    Hoc-NQ-3-(1).jpg 
Hình ảnh: Đ/c Hoàng Thị Minh Bình - Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng quán triệt học tập Nghị quyết đến các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ phường Diên Hồng

 
      Thông qua việc học tập, quán triệt đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, góp phần đưa các kết luận, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống./.
                                                                                                                            Tin, ảnh: Bích Thảo