CHUYÊN MỤC

Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Thủ tục hành chính
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
 
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

       Diên Hồng là trung tâm kinh tế thương mại - dịch vụ của thành phố Pleiku, là đầu mối giao thương quan trọng để trao đổi hàng hóa với các vùng trong tỉnh và các tỉnh bạn trong khu vực. Phường nằm ở tọa độ Kinh độ Đông từ 107044’00’’ đến 108000’00’’; vĩ độ Bắc từ 14009’56’’ đến 14011’14’’. Phía Bắc giáp phường Yên Đỗ, phía Đông giáp phường Tây Sơn, phía Nam giáp phường Ia Kring, phía Tây giáp huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai.
       Địa bàn phường Diên Hồng ngày nay, từ thời Pháp thuộc trước năm 1945 là một phần của xã Hội Thương (nằm trong liên xã Hội Thương - Hội Phú - hai xã nội thị Pleiku lúc bấy giờ). Đến ngày khởi nghĩa giành chính quyền ngày 23/8/1945, chính quyền cách mạng lập liên xã “Trà - Phú - Thương” (bao gồm các xã Trà Bá, Hội Phú, Hội Thương).
       Ngày 25/6/1946, Pháp tái chiếm thị xã, địch vẫn giữ tên xã Hội Thương -Hội Phú như cũ làm địa bàn nội thị. Sau khi ký kết Hiệp định Giơnevơ (tháng 7/1954), chính quyền Ngô Đình Diệm vẫn giữ xã nội thị này, trực thuộc quận Lệ Trung, nhưng thực tế lại do chính quyền cấp tỉnh (tỉnh Pleiku) điều hành. Tổ chức dưới xã Hội Thương - Hội Phú có ấp. Dưới ấp có các khu phố, mỗi khu phố chia ra thành liên gia. Địa bàn Diên Hồng thời kỳ 1955 – 1960 chủ yếu là rừng rú. Từ năm 1960 về sau, nhân dân các vùng miền tụ hội về đây ngày càng đông đúc. Lúc đó, vùng này vẫn là một phần của địa bàn xã Hội Thương - Hội Phú và được gọi là ấp 3.
Sau ngày giải phóng năm 1975, ở thị xã Pleiku đã lập chính quyền cấp thị xã. Thị xã Pleiku lúc đầu còn thời kỳ quân quản, được chia thành các vùng; địa bàn phường Diên Hồng lúc đó được gọi là Vùng 3. Sau này, các vùng trong thị xã được tổ chức lại thành phường, xã. Tháng 4/1976, Ủy ban nhân dân cách mạng phường 3 sáp nhập cùng với Ủy ban nhân dân cách mạng phường 11 (địa bàn phường Ia Kring ngày nay) để thành lập phường Diên Hồng.

       Trước tháng 4/1976, phường Diên Hồng có các khối phố: 31, 32, 33, 34, 35 và khối phố 12 (thuộc phường Hoa Lư); sau tháng 4/1976 thêm khối phố 36, 37.
       Những năm 1976 - 1977, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ nhất về việc vận động nhân dân nội thị đi khai hoang sản xuất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư mới Ia Lu, Trà Đa, 17/3, Hà Tam, Hà Lòng, Lò Than, Vườn Mít... và một số khu nằm trong xã Gào. Trong đó, điểm kinh tế mới Vườn Mít do phường Diên Hồng quản lý.
       Năm 1981, phường Diên Hồng có 07 khối phố ở nội thị và 01 điểm kinh tế mới ở Vườn Mít; riêng 07 khối phố nội thị có 1.647 hộ với 8.630 nhân khẩu. Đến ngày 17/8/1981, thực hiện Quyết định số 30-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum, xã Diên Phú được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân cư của phường Diên Hồng và phường Hội Phú, điểm kinh tế mới Vườn Mít lúc này được chuyển cho xã Diên Phú quản lý.
       Thực hiện Nghị định số 70/1999/NĐ-CP, ngày 11/8/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để chia tách, thành lập các phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; theo đó, phường Ia Kring thuộc thành phố Pleiku được thành lập trên cơ sở 669,72 ha diện tích tự nhiên và 10.270 nhân khẩu của phường Diên Hồng. Trước khi chia tách, phường Diên Hồng có 18 tổ dân phố, sau khi chia tách, phường Diên Hồng có 11 tổ dân phố gồm tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và ½ tổ dân phố 15 (sau ½ tổ dân phố 15 này được đổi tên thành tổ dân phố 19), với 165,88 ha diện tích tự nhiên và 9.503 nhân khẩu; phường Ia King có 8 tổ dân phố gồm tổ dân phố 11, 12, 13, 14, ½ tổ dân phố 15, tổ 16, 17, 18.
       Ngày 18/9/2002, thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố thuộc phường Diên Hồng và xã Biển Hồ - thành phố Pleiku, phường Diên Hồng chia tổ dân phố 19 thành tổ dân phố 11 và tổ dân phố 12. Tháng 4/2005, tổ dân phố 13 được thành lập trên cơ sở một phần diện tích và dân cư tách ra từ tổ dân phố 11.
Đến cuối năm 2015, phường Diên Hồng có diện tích tự nhiên 144,56 ha, dân số 11.033 người với 13 tổ dân phố.
       Theo Báo cáo tổng hợp quy hoạch phân định ranh giới hành chính xã, phường ở thị xã Pleiku, tỉnh Gia Lai (tháng 7/1998).


   Copyright © 2018 
icontop.png