CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
TRACUU.png

dichvucongtructuyen_HV2.png

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg

HOP-THU-DIEN-TU1-(1).jpg
 

Xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn

Thẩm quyền giải quyết Ủy ban nhân dân cấp xã
Lĩnh vực Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.
Trình tự thực hiện a) Trưởng thôn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.
-Tại các thôn, làng, tổ dân phố (gọi chung là thôn) tổ chức phổ biến nội dung chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tới tất cả các đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn thôn. Trưởng thôn hướng dẫn các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghị được hỗ trợ. Trưởng thôn tập hợp đơn và danh sách gửi UBND cấp xã nơi có nhà ở.
- UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã, gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh, tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo mẫu quy định tại Phụ lục số II ban gửi UBND cấp huyện.
- Đối với chính quyền: Tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.
b. Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:
 • Trường hợp hồ sơ không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để cá nhân, đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết;
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp, vào sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử (nếu có);
 • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoặc gọi điện cho tổ chức (nếu gửi bằng đường bưu điện) bổ sung hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
c) Trả kết quả: Hộ gia đình cá nhân nhận kết quả và đóng phí, lệ phí (nếu có) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).
Thành phần hồ sơ
 • Đơn đề nghị hỗ trợ về nhà ở của hộ gia đình (Phụ lục số 1, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở );
 • Danh sách các đối tượng đủ điều kiện được hỗ trợ nhà ở làm đơn đề nghịn được hỗ trợ (Phụ lục 2, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở).
Thời hạn giải quyết
 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng nhà không quá 3 ngày.
 • Sau khi có bản xác nhận hiện trạng nhà UBND cấp xã lập danh sách đối tượng người có công được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn không quá 15 ngày.
Lệ phí Không.
Kết quả thực hiện - Bản xác nhận hiện trạng nhà.
- Bảng tổng hợp danh sách các hộ được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn (gồm số hộ xây dựng mới và số hộ sửa chữa).
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã, gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh, tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở.
Đối tượng thực hiện Trưởng thôn. 
Yêu cầu hoặc điều kiện Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ.
        a) Hộ gia đình được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ phải có đủ các điều kiện sau:
 • Là hộ gia đình có người có công với cách mạng đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, bao gồm:
  • Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
  • Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;
  • Thân nhân liệt sỹ;
  • Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
  • Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;
  • Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
  • Bệnh binh;
  • Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;
  • Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;
  • Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;
  • Người có công giúp đỡ cách mạng.
 • Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:
  • Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;
  • Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.
Căn cứ pháp lý
 • Luật nhà ở số 65/2014/QH13);
        - Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
 • Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Phu-luc-I.docx - Phu-luc-II.docx - Phu-luc-III.docx