CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

UBMTTQVN phường Chi Lăng giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống

Ngày đăng bài: 04/08/2014
Giảm nghèo là mục tiêu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xác định tầm quan trọng này, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền của phường Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và đề án xóa nghèo của thành phố. UBMT TQ VN phường và các đoàn thể của phường Chi Lăng đã triển khai có hiệu quả về công tác xóa nghèo, giúp các hộ nghèo được tiếp cận với vốn, kỹ thuật, phương thức làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững. Mặt trận phường và các tổ dân phố, làng đã phát động nhiều đợt vận động xây dựng quỹ vì người nghèo. Kết quả trong 5 năm, phường đã vận động “Quỹ ngày vì người nghèo” với số tiền gần 150 triệu đồng, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” phường đã xây dựng 4 ngôi nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, sữa chữa 3 ngôi nhà, hỗ trợ vốn chăn nuôi, buôn bán nhỏ cho 18 hộ. Bên cạnh đó, một số cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã trực tiếp hỗ trợ cho người nghèo với tổng số tiền 156 triệu đồng  (trong đó xây dựng 5 ngôi nhà và hỗ trợ 5 con bò).

Ảnh: Bá Bính

Ngoài ra hàng năm, nhân dịp tết Nguyên đán Mặt trận phối hợp chính quyền và các đoàn thể thăm và tặng quà cho 147 hộ nghèo số tiền gần 30 triệu đồng, từ đó đã góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường, đến cuối năm 2013 còn 6 hộ chiếm tỷ lệ 0,37%. Hộ cận nghèo còn 51 hộ chiếm 3%. Đây là việc làm thiết thực góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm dần sự phân hóa giàu – nghèo. Trao đổi với chúng tôi bà Trần Thị Thanh Tuyền Chủ tịch Mặt Trận phường Chi Lăng cho biết: Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, thời gian qua, Mặt trận phường đã vận động  các nhà hảo tâm đã quan tâm và chăm lo cho cho hộ  nghèo trên địa bàn phường. Cho đến thời điểm này trên địa bàn phường Chi Lăng đã tích cực hỗ trợ hộ nghèo để các hộ nghèo chăn nuôi buôn bán nhỏ, vươn lên trong cuộc sống.

Đạt được kết quả giảm nghèo trên là một thành công trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như tinh thần cộng đồng trách nhiệm người dân trong toàn phường. Để tạo ra sức bật mới trong công tác này, về lâu dài, phường Chi Lăng cũng đã xác định tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác giảm nghèo của địa phương để nhân dân tự giác quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Tăng cường chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đã được phê duyệt trên địa bàn để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Phối hợp với các ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân tạo điều kiện để nhân dân vay vốn phát triển kinh tế.

Với những cố gắng và nhiều việc làm thiết thực, Mặt trận phường Chi Lăng ngày càng gắn bó với nhân dân, cùng nhân dân chung sức xây dựng địa phương không ngừng phát triển về mọi mặt.
      Tường Vân