CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác
gt.jpg

 
 
- Đơn vị: Ủy ban nhân dân Phường Chi Lăng
- Địa chỉ: số 150 đường Nguyễn Chí Thanh – TP.Pleiku - Tỉnh Gia Lai.
- Số điện thoại: (02693748953) 
- Số Fax: (0269) 
- Địa chỉ Email: ubndcl.pleiku@gialai.gov.vn
- Chủ tịch: Lê Giang Sơn
- Email: sonlgt.pleiku@gialai.gov.vn
* Giới thiệu chung: