You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Tiếp cận thông tin
Cơ cấu tổ chức
Thông tin dự án
Hạng mục đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Tài liệu về ngân sách
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Sinh hoạt tư tưởng

 

Văn phòng Thành ủy Pleiku
 
I/ Thông tin chung về cơ quan:
1/ Tên cơ quan: Văn phòng Thành ủy Pleiku
- Địa chỉ: số 18 - đường Wừu – Thành phố Pleiku
- Số điện thoại: 0269.3824397;0269.3876326; Fax: 0269.3824397
2/ Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng: Văn phòng Thành ủy là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức, điều hành công việc của Đảng bộ; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Thành ủy, là một trung tâm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo; giúp Ban Thường vụ Thành ủy quản lý tài chính, tài sản và Nhà khách 130 Trần Phú; tổ chức phục vụ các đoàn khách của Trung ương, Tỉnh, các địa phương, đơn vị đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.
Nhiệm vụ:
- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc; phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy để thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị, ghi biên bản, lập hồ sơ các Hội nghị do Thành ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy triệu tập, giúp Thường trực Thành ủy điều hành công việc hàng ngày của Đảng bộ.
- Theo dõi, đôn đốc, thẩm định việc chuẩn bị các đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy; nhất là về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ và thể thức văn bản. Tùy theo tính chất của đề án, Văn phòng Thành ủy chủ động tổ chức nghiên cứu và tham gia ý kiến về nội dung của đề án với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; chịu trách nhiệm chỉnh lý khâu cuối cùng các đề án sau khi Ban Thường vụ Thành ủy (hoặc Ban Chấp hành) đã nhất trí thông qua; trực tiếp soạn thảo, biên tập và phát hành các loại văn bản, đề án được Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.
- Trực tiếp và phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy, báo cáo kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy.
Trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về lĩnh vực công tác nội chính. Phối hợp với Ủy Ban kiểm tra Thành ủy và các cơ quan chức năng của chính quyền tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền những đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức gửi đến Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết báo cáo kịp thời cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy.
- Tổ chức tốt công tác thu thập và xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả mạng tin học diện rộng của Thành ủy và các xã, phường theo đúng quy định.
- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn kiện của Đảng, theo pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy chế quản lý tài liệu của Đảng. Quản lý, sử dụng con dấu của Thành ủy đúng quy định.
- Quản lý tập trung, thống nhất Phông lưu trữ của Đảng bộ thành phố; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng trực thuộc Thành ủy và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các TCCS Đảng trực thuộc phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ theo qui định.
- Giúp Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức quản lý tài sản của Đảng, quản lý thu, chi tài chính; phân bổ ngân sách hàng năm, quí, tháng một cách hợp lý, đúng chế độ chính sách đảm bảo hoạt động của Đảng và người lao động; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc tại trụ sở Thành ủy; phục vụ chu đáo, kịp thời các hội nghị, hội thảo, các Đoàn khách của Trung ương, tỉnh, các địa phương, đơn vị đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.
3/ Cơ cấu tổ chức:
- Thường trực Thành ủy: đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực.
- Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy: gồm Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng.
- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Bộ phận Nghiên cứu - Tổng hợp; Văn thư – Lưu trữ, Quản trị mạng.
+ Bộ phận Hành chính quản trị.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai