You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án

Ngày đăng bài: 23/10/2017
Hồ Viết Trung
                             Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.Pleiku
 
Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.


Viện kiểm sát nhân dân thành phố hiện có 25 cán bộ, kiểm sát viên và người lao động. Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân thành phố xác định và tập trung thực hiện tốt hai khâu đột phá đó là, tăng cường thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Thứ hai là, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc hủy án, sửa án có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã thụ lý kiểm sát điều tra 298 vụ án hình sự/259 bị can, cơ quan điều tra kết thúc chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 134 vụ/204 bị can; truy tố 132 vụ/213 bị can; kiểm sát, xét xử và thực hành quyền công tố 136 vụ/209 bị cáo. Kiểm sát việc thụ lý và giải quyết của Tòa án 1.039 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và kinh doanh thương mại. Đã kiểm sát 143 đối tượng tạm giữ, 267 đối tượng tạm giam, kiểm sát 4.500 việc thi hành án dân sự với tổng số tiền trên 175 tỷ đồng. Thụ lý và kiểm sát việc giải quyết 164 đơn khiếu nại tố cáo; Kiểm sát trực tiếp công tác thụ lý giải quyết tin báo tội phạm và thi hành án phạt tù cho hưởng án treo và các loại hình phạt khác tại 13 xã, phường.

Thời gian qua, đơn vị không có án phải trả điều tra bổ sung, không có án bị cấp trên hủy, không có án đình chỉ vì không phạm tội, không có án khởi tố, truy tố oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, không có án toà tuyên không phạm tội; các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra đang được thực hiện đúng tiến độ. Kịp thời xử lý các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp với các cơ quan điều tra chọn những vụ án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh tại địa phương, góp phần tuyên truyền, phòng chống tội phạm trên dịa bàn. Chú trọng nắm tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn để có hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát đối với hoạt động của các khâu nghiệp vụ.

Do số lượng công việc phải xử lý nhiều, trong khi số lượng Kiểm sát viên chưa đáp ứng được theo yêu cầu, mỗi Kiểm sát viên phải kiêm nhiệm nhiều công tác khác nhau, nên tiến độ giải quyết công việc có lúc chưa cao. Công tác phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp, các cơ quan hữu quan để kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục cũng như để phòng ngừa tội phạm chưa được thực hiện hiệu quả.

Nguyên nhân là do tình hình vi phạm, tội phạm, tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình... trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì ở mức cao, hầu hết các loại tội phạm hình sự nguy hiểm đều tăng so với cùng kỳ năm 2016, số lượng tin báo, tố giác về tội phạm, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo Viện Kiểm sát thụ lý đều tăng cao, trong khi lãnh đạo Cơ quan điều tra, lực lượng Điều tra viên, Kiểm sát viên đều có sự biến động, cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm thực tế chiếm tỷ lệ cao. Mỗi Kiểm sát viên đều phải phụ trách công việc ở nhiều bộ phận khác nhau, cùng lúc phải xử lý khối lượng công việc lớn, dẫn đến tiến độ chậm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian đến, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tập tring vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên: "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong Ngành kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2- Tổ chức nghiên cứu, vận dụng chính xác các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Bộ luật Hình sự năm 2015, các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các hướng dẫn nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao có liên quan đến việc thực hiện các quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, để giải quyết tốt công tác chuyên môn, không để xảy ra tình trạng vận dụng sai các quy định nêu trên.

3- Tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tiếp tục thực hiện trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, thụ lý, xử lý tin báo, tố giác tội phạm tại Công an xã, phường và Cơ quan điều tra. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án chọn án điểm, án rút gọn và đặc biệt là chọn, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo kế hoạch đã đề ra.

4- Nâng cao chất lượng trực tiếp kiểm sát tạm giữ, tạm giam và kiểm sát thi hành án hình sự; đảm bảo việc bắt, tạm giữ, tạm giam có đầy đủ căn cứ, Lệnh, Quyết định và đảm bảo về thời hạn. Kiểm sát 100% bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực đưa ra thi hành án; làm tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự. Kiểm sát hồ sơ và tham gia 100% phiên tòa, phiên họp giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính; kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để kiến nghị, kháng nghị.

5- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy định; làm tốt công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.       
           
Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giải quyết vụ án; bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng pháp luật của Nhà nước./. 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai