You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố

Ngày đăng bài: 23/10/2017
Nguyễn Đức Chín
                                                Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố
        
Theo quy định tại Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 “Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phải liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. Thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó”.


Như vậy, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được hiểu là trước và sau mỗi kỳ họp, đại biểu HĐND thông qua các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức gặp gỡ cử tri nơi bầu ra mình để thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri chuyển tải vào nội dung kỳ họp HĐND, đồng thời, báo cáo với cử tri việc thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND.

Đối với HĐND thành phố Pleiku, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) cùng cấp tổ chức 06 đợt tiếp xúc cử tri để đại biểu HĐND thành phố gặp gỡ với cử tri, từ đó đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu HĐND, phản ánh được nhiều tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, ghi nhận hơn 1.000 ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời, giải quyết theo quy định. Đa số đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn ứng cử, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ảnh đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại các buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND thành phố đã mời đại diện Lãnh đạo UBND thành phố và các ngành chức năng cùng tham gia để tiếp thu các kiến nghị của cử tri, trao đổi giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền để cử tri được rõ. Việc tổ chức được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, số cử tri tham dự ngày càng tăng; đại diện Uỷ ban MTTQ các cấp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri đảm bảo nghiêm túc, dân chủ.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP. Pleiku.

Đối với cử tri, thông qua tiếp xúc của đại biểu đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động này, mong muốn được gặp gỡ để trao đổi, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của mình với các đại biểu mà mình tín nhiệm bầu ra.

Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cho thấy vẫn còn một vài nơi công tác này chưa tốt, chất lượng các buổi tiếp xúc còn hạn chế, đó là: Tại một số điểm tiếp xúc, số lượng cử tri tham gia còn ít; sau các cuộc tiếp xúc cử tri, công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các Tổ đại biểu có lúc, có nơi còn chậm.

Trong thời gian đến, để thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri theo quy định tại Điều 94, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1- Trước khi tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực UBMTTQVN trong việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Kế hoạch phải cụ thể, chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp; đồng thời tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến từng khu dân cư để cử tri được biết và tham gia đông đủ. Cách thức điều hành buổi tiếp xúc cần linh hoạt, người điều hành cần định hướng nội dung của từng đợt tiếp xúc phù hợp, có thể gợi mở vấn đề để cử tri tham gia. Lưu ý dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị, chú trọng đổi mới các hình thức, nội dung tổ chức như tổ chức tiếp xúc cử tri theo giới, theo chuyên đề, theo lĩnh vực… để thu hút nhiều cử tri tham gia.

2- Các đại biểu HĐND trước khi tiếp xúc cử tri cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương và chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc đề nghị các đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri.

3- Tại cuộc tiếp xúc cử tri nhất thiết phải có sự tham gia của đại biểu chính quyền địa phương để giải đáp, giải quyết tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền, vừa tạo tâm lý thoải mái trong cử tri vừa tránh tình trạng đại biểu HĐND chuyển giao nguyên trạng ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Sau mỗi cuộc tiếp xúc ở từng địa phương, các Tổ đại biểu HĐND cần phân loại các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực chuyển về Thường trực HĐND đúng thời gian theo quy định để trên cơ sở đó tổng hợp phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

4- Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của cử tri; khi thấy cần thiết có thể tổ chức giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo trình tự quy định của pháp luật; đồng thời, cung cấp đầy đủ những thông tin về tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cho các đại biểu HĐND trước các đợt tiếp xúc cử tri. Cần giải quyết những kiến nghị của cử tri cũng như của Đại biểu tại các kỳ họp HĐND để tránh tình trạng những kiến nghị của đại biểu cũng như của cử tri được đề đạt nhiều lần mà không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tiếp xúc cử tri là hoạt động đặc trưng, là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của đại biểu HĐND, chính vì vậy khi triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố, góp phần giữ vững và tăng cường lòng tin của quần chúng nhân dân đối với chính quyền địa phương./.
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai