You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Thành phố Pleiku với công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày đăng bài: 30/04/2017
Trần Thị Tâm
UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố
 
Thành phố Pleiku là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Gia Lai. Thành phố không thuộc đối tượng được ưu tiên đầu tư trọng điểm theo các dự án (các huyện nghèo, xã nghèo) của Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015 nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hộ nghèo, cận nghèo đã mang lại những kết quả tích cực, hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác giảm nghèo nói riêng.


Các cấp ủy Đảng, Chính quyền ngày càng quan tâm đối với công tác giảm nghèo, hàng năm mục tiêu giảm nghèo được đưa vào Nghị quyết cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giảm nghèo đã có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nhờ đó công tác giảm nghèo đạt được kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh qua các năm và đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Hằng năm, tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo từ thành phố đến xã, phường; quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo ở xã, phường để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Cùng với công tác kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ đảm nhiệm công tác giảm nghèo, thành phố đã xây dựng Kế hoạch phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các xã, phường để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo của các xã, phường. Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo quy trình đề ra. Kết quả từ năm 2010 đến cuối năm 2015, thành phố đã giảm được 1.761 hộ nghèo, 1.225 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 4,03% (2010) giảm còn 0,3% (2015) và tỷ lệ hộ cận nghèo từ 3,3% (2010) giảm còn 0,85% (2015) đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra. Tỷ lệ hộ tái nghèo trên tổng dân số tại thời điểm điều tra, rà soát qua các năm tương đối thấp, tỷ lệ hộ tái nghèo giai đoạn 2011-2015 là 0,017%, tương đương mỗi năm có 08 hộ tái nghèo.

Các cơ quan tuyên truyền của thành phố đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với người nghèo, cận nghèo về các hoạt động, gương điển hình trong công tác giảm nghèo của thành phố. Thông qua các phương tiện truyền thông, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, hệ thống loa truyền thanh, các lớp tập huấn, các cuộc họp ở khu dân cư... để không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện công tác giảm nghèo và các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm (2011 - 2015), thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hơn 1.500 lượt cán bộ là trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo và cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, phường, trưởng các thôn, làng tổ dân phố của xã, phường và cung cấp hơn 1.500 tài liệu hướng dẫn điều tra, biểu mẫu, phiếu điều tra cho các xã, phường về tổ chức triển khai thực hiện.

Kịp thời cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo cho 3.913 hộ; cấp 26.007 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng II; đã lập danh sách và cấp phát 1.376 thẻ bảo hiểm y tế cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 70% mức mua thẻ bảo hiểm y tế; 3.340 thẻ bảo hiểm y tế cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ 100% mức mua thẻ bảo hiểm y tế.

Trong 05 năm (2011-2015), thành phố hỗ trợ xây nhà ở cho 285 hộ nghèo với tổng số tiền là 6,872 tỷ đồng. Trong đó năm 2012, thành phố hoàn thành đưa vào sử dụng 213 căn nhà cho người nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12  tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Quyết định số 67/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, với tổng kinh phí xây dựng là 4,8 tỷ đồng; phối hợp với các ngân hàng xây dựng nhà ở cho 33 hộ nghèo, với tổng kinh phí là 1,047 tỷ đồng; đã phối hợp Mặt trận và các đoàn thể, Ban Vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” các cấp hỗ trợ xây dựng 39 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí 1,035 tỷ đồng và vận động hỗ trợ 150 ngày công, hỗ trợ người dân vui Xuân đón Tết, hỗ trợ vốn sản xuất, mua bán nhỏ, xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”...

Song song với các chương trình hỗ trợ, Thành phố đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai tiến hành giải ngân cho vay vốn hỗ trợ cho 1.155 đối tượng, tổng dư nợ cho vay là 195,8 tỷ đồng. Trong đó, cho hộ nghèo vay vốn là 1.185 hộ với số vốn vay 15,5 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên nghèo khó khăn hơn 4.795 lượt, với số vốn vay 116,3 tỷ đồng; cho vay đối với hộ mới thoát nghèo 161 hộ, với số vốn vay 4,9 tỷ đồng; cho vay đối với hộ cận nghèo 1.086 hộ, với số vốn vay 16,4 tỷ đồng.

Từ năm 2010 đến năm 2013, thành phố đã thực hiện cấp bù học phí cho 83 trường Mầm non, phổ thông trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 35,027 tỷ đồng và chuyển kinh phí cho 23 xã, phường với kinh phí hơn 8,735 tỷ đồng để cấp cho phụ huynh học sinh, sinh viên. Từ năm 2014, tiếp tục triển khai thực hiện cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên các trường ngoài công lập theo quy định Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo vẫn còn những hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo có lúc chưa kịp thời, đời sống của các hộ nghèo, nhất là các hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số chưa được nâng lên. Hầu hết hộ nghèo, cận nghèo trong gia đình có người đau bệnh nặng (ung thư, chạy thận…), đông người ăn theo, thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu lao động, không có việc làm ổn định. Một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách của Nhà nước, không tự vươn lên thoát nghèo. Công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố với các địa phương trong công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo hàng năm có lúc thiếu kịp thời.

Năm 2016, số hộ nghèo, cận nghèo của thành phố theo tiêu chí tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ có 898 hộ nghèo với 3.673 nhân khẩu, chiếm 1,75% số hộ dân; hộ cận nghèo 548 hộ, với 2.240 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,07% số hộ dân trên địa bàn. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2016-2020, cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong công tác giảm nghèo; làm chuyển biến, thay đổi tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đồng thời khích lệ ý chí, tinh thần tự giác phấn đấu vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo.

Hai là, thường xuyên kiện toàn bộ máy làm công tác giảm nghèo các cấp. Hằng năm, tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra, làm cơ sở triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo cho những năm tiếp theo. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác giảm nghèo, chính sách đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 100% cán bộ xã, phường, điều tra viên phụ trách công tác giảm nghèo.

Ba là, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Tập trung giải quyết hỗ trợ về vốn sản xuất, hỗ trợ về nhà ở, nước sinh hoạt, thuỷ lợi, hỗ trợ giống cho trồng trọt và chăn nuôi... Đối với hộ nghèo khó khăn về nhà ở không có khả năng tự khắc phục được, hằng năm xã, phường xây dựng kế hoạch để tiếp tục giải quyết vấn đề nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167 giai đoạn 2 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ)…

Bốn là, gắn kết Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo được tham gia, hưởng lợi từ các chương trình, dự án. Ưu tiên cho người nghèo, cận nghèo được đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ về vật chất, công cụ sản xuất, tiếp nhận lao động tại chỗ vào làm việc; giao đất, khoán rừng cho hộ nghèo nhận chăm sóc, bảo vệ khai thác. Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận, tham gia thụ hưởng các chính sách xã hội, dịch vụ về y tế, về giáo dục - đào tạo, về văn hoá, dân số - kế hoạch hóa gia đình và trẻ em; các hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm các khoản đóng góp ở địa phương để các đối tượng này an tâm tập trung lao động, sản xuất tăng thu nhập ổn định cuộc sống…

Năm là, tăng cường đầu tư các nguồn lực cho giảm nghèo, tập trung đầu tư thông qua việc lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo từng vùng, từng địa bàn xã, phường cụ thể. Cùng với các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của chính bản thân hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cấp, các ban, ngành, đoàn thể vận động các các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo” các cấp một cách hiệu quả, thiết thực để bổ sung nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình giảm nghèo trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến.


 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai