You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ngày đăng bài: 30/04/2017
Đ/c Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ,
                                                   Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku
 
Đảng bộ thành phố hiện có 68 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng (gồm: 28 Đảng bộ cơ sở và 40 chi bộ cơ sở) với 398 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Trong đó: có 23 Đảng bộ cơ sở khối xã, phường, 34 TCCS Đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 Đảng bộ và 33 chi bộ cơ sở), 08 TCCS Đảng khối sự nghiệp (gồm 01 Đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở), 01 Đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp Nhà nước và 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố (tính đến ngày 31/12/2016) là: 7.517 đồng chí.


Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 17/12/2015 của Thành ủy về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng.

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, của tỉnh, của thành phố, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021). Chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của thành phố, đã mở được 38 lớp với 4.327 lượt người theo học đạt 123% số lớp và 134% số học viên theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016.

Cán bộ chủ chốt học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.

Đối với công tác tổ chức- xây dựng Đảng: Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021); triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở xã, phường và cơ quan thành phố, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) và quy hoạch cấp ủy Thành phố giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND - UBND thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021) và giai đoạn 2021-2026; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị thành phố, Đảng bộ 23 xã phường và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025.

Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy trình quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm các nguyên tắc, quy trình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức - xây dựng Đảng, quy trình công tác cán bộ cho cơ sở; thực hiện đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời các chính sách, chế độ cho cán bộ công chức; triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe, cán bộ thành phố quản lý. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng được quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm, thành phố đã phát triển được 163 đảng viên mới, đạt 101,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016

Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, có 398 chi bộ, trong đó đã đánh giá 396 chi bộ, 02 chi bộ mới thành lập chưa đủ 06 tháng nên không tiến hành đánh giá: Số Chi bộ đạt tiêu chuẩn TSVM: 244/396 chi bộ, chiếm 61,6%, so với năm 2015 tăng 1,5% (Trong đó đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu: 56 chi bộ chiếm 20,1%, so với năm 2015 giảm 1,8%); số Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: 138/396 chi bộ, chiếm 34,9%, so với năm 2015 giảm 3,8%; số Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: 14/396 chi bộ, chiếm 3,5%, so với năm 2015 giảm 1,3%; không có Chi bộ yếu kém.

Đối với Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy: tổng số có 68, đã đánh giá 68, số TCCS Đảng đạt TSVM: 49/68 chiếm 72,06%, tăng 18,86% so với năm 2015 (Trong đó, số TCCS Đảng TSVM tiêu biểu: 10 TCCS Đảng, chiếm 20,04%); số TCCS Đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 14/68 chiếm 20,59%, giảm 20,91% so với năm 2015; số TCCS Đảng Hoàn thành nhiệm vụ: 5/68 chiếm 7,35%, tăng 2,45% so với năm 2015.

Đối với đảng viên: Tổng số đảng viên có đến thời điểm đánh giá là: 7.517 đồng chí. Trong đó, đảng viên được miễn công tác, miễn sinh hoạt 658 đ/c (chiếm 8,75%), đảng viên chưa được đánh giá: 163 đ/c (chiếm 2,17%), đảng viên đã được đánh giá chất lượng: 6.696 đ/c (chiếm 89,08%). Kết quả có 726 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 10,84%, so với năm 2015 giảm 0,91%), có 5.413 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 80,84%, so với năm 2015 tăng 1,39 %), có 531 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 7,93%, so với năm 2015 giảm 0,54 %), có 26 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 0,39%, so với năm 2015 tăng 0,12%).

Về khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên: Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức Đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy xét và ra Quyết định tặng Giấy khen cho 10 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu năm 2016; 19 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2012-2016). Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 01 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 05 năm liền (2012-2016) và 09 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 05 năm liền (2012-2016).

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Trong năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra 02 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra kết luận 01 đảng viên có vi phạm phải xử lý kỷ luật, 01 đảng viên có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra hai cấp tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch kiểm tra 48 tổ chức đảng và 59 đảng viên, giám sát 35 tổ chức đảng và 47 đảng viên. UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra 41 tổ chức Đảng; giám sát theo chuyên đề 32 tổ chức Đảng và 39 đảng viên. Qua đó, đã tiến hành xử lý kỷ luật 18 đồng chí. Qua xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, các tổ chức Đảng đã thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đối với công tác dân vận: Trong năm 2016, Thành phố đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2016 giữa Ban Dân vận với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền, lực lượng vũ trang. Lãnh đạo đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch 76 về công tác giáo dục, kiểm điểm, phân loại, cảm hóa đối tượng FULRO, Tin lành Đêga. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn thành phố.

Đối với công tác Văn phòng cấp ủy: Trên cơ sở chương trình làm việc toàn khóa, đã chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình làm việc năm, quý, tháng và lịch công tác tuần chặt chẽ, khoa học, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo đúng nguyên tắc, nội dung bao quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của thành phố. Công tác bảo mật được quan tâm chú trọng, các công văn giấy tờ tài liệu mật của Đảng và của các cơ quan được bảo quản an toàn, không để xảy ra mất mát hư hỏng tài liệu. Tổ chức quản lý, bảo trì sửa chữa hệ thống mạng và các trang thiết bị tin học của Thành ủy đúng quy trình, quy định, đảm bảo việc trao đổi thông tin qua mạng kịp thời, nhanh chóng, an toàn. Công tác tài chính Đảng được quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm theo đúng chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng để Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố còn bộc lộ những hạn chế, đó là:

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời. Vai trò năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng có mặt còn hạn chế, tỷ lệ phát triển đảng viên ở khu dân cư còn thấp. Công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa quan tâm đúng mức. Việc thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị xã, phường chưa triệt để, có nơi còn hình thức. Mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức thực hiện vai trò phản biện xã hội chưa rõ nét. Việc nắm bắt thông tin từ các nguồn phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chưa được thường xuyên và kịp thời. Chất lượng tham mưu tổng hợp có lúc chưa sâu, chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố trong năm 2017 cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, của thành phố đặc biệt là tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tuyên truyền triển khai thực hiện các chuyên đề của Đảng; đặc biệt tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Gắn công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức với tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là ở địa bàn khu dân cư. Chú trọng công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, kịp thời kiện toàn, củng cố bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến xã, phường. Thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ và chính sách cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chỉ đạo các TCCS Đảng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến hành Đại hội hết nhiệm kỳ theo quy định. Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thành phố (nhiệm kỳ 2017-2022); triển khai kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2021 theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Đề án 01-ĐA/TU ngày 01/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về tinh giản biên chế cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể thành phố giai đoạn 2015-2020; xây dựng đề án tổng hợp vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận, các đoàn thể thành phố theo Hướng dẫn 04-HD/BTCTW ngày 12/9/2016 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thứ ba: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh và thành phố về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phải sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ thời gian hợp lý. Ủy ban Kiểm tra hai cấp xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được quy định tại Điều 32- Điều lệ Đảng. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ tư: Tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch 76 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, phân loại đối tượng FULRO và những người có liên quan đến hoạt động FULRO; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về “công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố Pleiku”. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chính sách, các chương trình liên quan đến công tác tôn giáo, công tác dân tộc, công tác người Hoa.

Thứ năm: Tiếp tục đổi mới công tác thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Làm tốt công tác nắm tình hình, thu nhập và xử lý thông tin, nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính. Thực hiện tốt chế độ bảo mật, quản lý hồ sơ giữ gìn thông tin bí mật của Đảng và Nhà nước. Duy trì chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho Tỉnh ủy theo quy định. Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm việc báo cáo, thu nộp đảng phí. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường công tác quản lý tài sản cơ quan, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn kinh phí được cấp./.

 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai