You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Lực lượng vũ trang thành phố Pleiku đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017

Ngày đăng bài: 23/10/2017
Lã Thế Anh
                                         Chính trị viên, Ban CHQS thành phố
 
Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố diễn ra trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phong trào TĐQT của LLVT thành phố đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thực sự trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương.


Để phong trào TĐQT mang lại hiệu quả thiết thực, hằng năm, Đảng ủy – Ban Chỉ huy quân sự thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản hướng dẫn của cấp trên; duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt, thông tin thời sự kịp thời đúng qui định. Do vậy, nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố ngày càng được nâng cao, tư tưởng vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động.

Cùng với việc chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Cơ quan Quân sự thành phố tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng và đội ngũ cấp ủy, đảng viên đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Thường xuyên chỉ đạo các xã, phường quan tâm chăm lo xây dựng củng cố 23 chi đoàn quân sự hoạt động có nền nếp; bồi dưỡng kết nạp 378 đoàn viên, nâng tỷ lệ đoàn viên từ 42,6% (năm 2012) lên 55,5% (năm 2017) và đã giới thiệu cho Đảng trên 250 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.

Đại hội TĐQT LLVT thành phố Pleiku lần thứ XIV (giai đoạn 2012-2017).
 
Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy Cơ quan Quân sự thành phố quan tâm, chú trọng. Trong thời gian qua, đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 68 đảng viên và 3 lượt tổ chức đảng; 23 chi bộ quân sự xã, phường. Chất lượng của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ từng bước được nâng lên. Có 100% cán bộ Ban Chỉ huy quân sự thành phố là đảng viên; có 48,71% trình độ sơ, trung cấp; 51,28% có trình độ cao đẳng, đại học; 91,4% chỉ huy trưởng xã, phường là đảng viên, có trình độ trung cấp quân sự và tham gia cấp ủy cùng cấp. Tỷ lệ chi bộ quân sự có cấp ủy đạt 30,43%. Việc đăng ký, quản lý đội ngũ sỹ quan dự bị chặt chẽ, nền nếp.

Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu chỉ đạo công tác diễn tập chiến đấu 23 xã, phường, diễn tập chỉ huy cơ quan, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các phương án đúng kế hoạch theo tinh thần Nghị quyết 28/NQ-TW ngày 22/09/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT ngày càng được nâng cao. Nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện như mô hình kiểm tra đường ngắm của súng tiểu liên AK bằng laze của đồng chí Trung tá Thái Quang Trung, sáng kiến xây dựng thao trường theo tiêu chí 3 trong 1 của đồng chí Thượng tá Lê Trọng Thủy….

 Công tác giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp, đăng ký, phúc tra, quản lý quân nhân dự bị đúng nguyên tắc, sắp xếp biên chế vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,28%. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao, tỷ lệ đảng viên đạt 24,8%.

Bên cạnh đó, LLVT thành phố đẩy mạnh công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và tích cực tham gia vào các phong trào ở địa phương đạt kết quả tốt. Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây", cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và hưởng ứng các phong trào nhân đạo, từ thiện do cấp trên phát động.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa LLVT với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, khẳng định vai trò của quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thành phố.

Công tác bồi dưỡng, xây dựng, lựa chọn tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa trong cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố. Qua 05 năm, với nhiều nỗ lực phấn đấu, đơn vị Ban Chỉ huy quân sự thành phố được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Quân khu 5 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng; có 7 đơn vị xã, phường được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; Ủy ban nhân dân thành phố tặng 12 tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, giấy khen cho 30 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, 9 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và 34 giấy khen; ngoài ra Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tặng giấy khen cho 18 tập thể và 52 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tập huấn, huấn huyện, diễn tập và các phong trào thi đua khác.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT trong toàn đơn vị, cán bộ, chiến sỹ, LLVT thành phố xác định phương hướng, biện pháp thời gian tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT thành phố gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diến biến”, “tự chuyển hóatrong nội bộ.

Thứ hai, xây dựng LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.   

Thứ ba, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thi đua sát thực, hiệu quả, kiên quyết khắc phục những biểu hiện lệch lạc và bệnh thành tích trong thi đua. Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua phong phú, đa dạng phù hợp với đặc điểm, sát với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, thi đua thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức. Gắn phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT thành phố với phong trào thi đua yêu nước của thành phố, các cuộc vận động của các ngành, các cấp tổ chức.

Thứ tư, tập trung tuyên truyền, cổ động phong trào thi đua và biểu dương người tốt, việc tốt. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và mỗi đơn vị cần xây dựng được những điển hình để nêu gương, học tập kinh nghiệm hay, những sáng kiến mới một cách rộng rãi và thiết thực.

Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT thành phố tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và bản chất cách mạng, truyền thống đơn vị "Anh hùng LLVT nhân dân", phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.


 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai