You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)

Ngày đăng bài: 30/01/2018
Phan Ngọc Anh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đúng vào dịp đất nước đón chào Xuân mới, đây là một sự gắn kết đầy kỳ diệu. Trải qua tám mươi tám năm thành lập, rèn luyện và trưởng thành, cũng là trải qua tám mươi tám mùa xuân, với những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cùng với hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đã tận dụng tốt thời cơ và thuận lợi mới, nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, khó khăn và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đem lại cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình của thế giới, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Năm qua, cả nước sôi động đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cả hệ thống chính trị cùng chuyển động theo chiều hướng tích cực: Đảng ban hành và chỉ đạo thực hiện có kết quả nhiều nghị quyết quan trọng; Chính phủ quyết liệt điều hành kinh tế vĩ mô với tinh thần liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ; Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước đồng tình. Năm 2017 cũng là năm Đảng ta đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Những thành tựu trong 2017 sẽ là tiền đề cho năm 2018 trở thành một dấu mốc đưa đất nước bước sang một giai đoạn phát triển mới, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ đáp ứng mong đợi của toàn dân.

Cùng góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh và điều kiện thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ đạt được kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng khá so với năm trước. Quản lý, chỉnh trang đô thị có nhiều tiến bộ. Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, việc làm, du lịch tiếp tục có bước phát triển; quan tâm và chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng, nhất là hoàn thành việc sửa chữa và xây mới nhà ở cho gia đình người có công khó khăn về nhà ở nhân dịp 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt. Cấp ủy các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng triển khai đúng kế hoạch đề ra. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

pleiku-(Copy)-(1).jpg
Một góc thành phố Pleiku (Nguồn: Internet)

Năm 2018 là năm rất quan trọng của Đảng bộ, quân và dân thành phố thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trọng tâm là thực hiện mục tiêu đưa thành phố Pleiku trở thành đô thị loại I đảm bảo theo lộ trình. Để đạt được những mục tiêu đó, trong thời gian đến Đảng bộ thành phố Pleiku tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, kiên quyết, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nghiên cứu, vận dụng tốt hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, bền vững; điều hành cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I để đề nghị Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong năm 2018. Tổ chức triển khai thực hiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Thứ hai: Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; trong đó, chú trọng ưu tiên đầu tư giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt yêu cầu đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giáo dục ở các bậc học. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; trước mắt, triển khai các biện pháp phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, chống đầu cơ hàng hóa nhằm ổn định cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau tết Dương lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Thứ ba: Thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động, phục hồi tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”. Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, kiềm chế tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đi vào chiều sâu. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp lắp đặt camera giám sát an ninh, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Thứ tư: Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các cấp ủy đảng vững mạnh, nội bộ thực sự đoàn kết, thống nhất gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy; giữ vững nền nếp, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Gắn công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn về mặt tổ chức đảng với tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là ở địa bàn khu dân cư; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX).

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đoàn kết toàn dân; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện phương châm “Hàng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn cấp thành phố, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018) và đón xuân Mậu Tuất năm 2018 đang về, với luồng sinh khí đổi mới khắp đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố quyết tâm đoàn kết một lòng, nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn để xây dựng một thành phố Pleiku phát triển về mọi mặt, luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả tỉnh./.
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai