You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Quy hoạch - Kế hoạch
Khen thưởng - Xử phạt
Công tác xây dựng Đảng bộ
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết

 

Hội Nông dân thành phố với phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh

Ngày đăng bài: 30/04/2017
Hoàng Văn Đức
Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP

Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác Hội và phong trào nông dân, là một trong ba phong trào chính của Hội. Trong những năm qua, bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, gắn với hoạt động thực tế ở từng địa phương, các cơ sở Hội đã tổ chức có hiệu quả phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.


Để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị - xã hội cũng như đời sống của nhân dân, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực tham gia có hiệu quả phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh với những hoạt động thực tế của địa phương. Trong đó, Hội coi công tác vận động cán bộ, hội viên nông dân là biện pháp hàng đầu gắn với đẩy mạnh các phong trào kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông qua các hoạt động của Hội, các cấp Hội đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cán bộ, hội viên nông dân; tuyên truyền chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.


Hằng năm, các cấp Hội phối hợp với Công an, Ban Chỉ huy quân sự và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh; cử hội viên tham gia xây dựng và huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, tham gia diễn tập tác chiến trị an và phòng thủ khu vực; vận động con em của cán bộ, hội viên nông dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đăng ký, khám tuyển và nhập ngũ đúng quy định của Pháp luật, đạt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, nhất là phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động con em cán bộ, hội viên thực hiện tốt an ninh học đường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...  

Bên cạnh việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm cho hội viên nông dân về ý thức xây dựng quốc phòng, an ninh, các cấp Hội còn tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “quốc phòng an ninh”, chăm sóc người có công, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình quân nhân, hỗ trợ việc làm cho quân nhân xuất ngũ…

Hội Nông dân thành phố còn chỉ đạo các cơ sở Hội thông báo kịp thời về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tài liệu phòng chống các loại tà đạo, đạo lạ, ma lai, thuốc thư; vận động nông dân các dân tộc thiểu số không nghe lời kẻ xấu, lôi kéo, kích động, bỏ trốn ra nước ngoài… Năm 2016, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền 640 buổi, với sự tham gia của 33.522 lượt cán bộ, hội viên.

Ngoài ra, còn chỉ đạo củng cố 04 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã Tân Sơn, An Phú, Biển Hồ và phường Tây Sơn; “Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự”. Các cơ sở Hội đều xây dựng Tủ sách pháp luật; tham gia cùng chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương hòa giải thành công hơn 100 vụ tranh chấp có liên quan đến đất đai, gia đình, trật tự xã hội…

Thông qua các hoạt động, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia lực lượng dân quân, tổ tự quản, tổ bảo vệ dân phố, trên cơ sở đó, xây dựng lực lượng nòng cốt ở từng địa bàn. Hiện nay, Hội Nông dân thành phố có 1.548 lực lượng nòng cốt (trong đó có 434 đảng viên, 410 là người đồng bào dân tộc thiểu số, 419 người theo đạo), góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố và khu dân cư.

Tuy vậy, trong thực hiện phong trào vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số cơ sở Hội, địa bàn còn chung chung; việc xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và các mô hình về điểm sáng an ninh ở một số cơ sở Hội thực hiện chưa hiệu quả; công tác báo cáo, trao đổi thông tin, thực hiện sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm phong trào đôi lúc chưa kịp thời.

Trong thời gian tới, để phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu và thực sự có hiệu quả, các cấp Hội cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phát động có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội, đặc biệt là phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, gắn với vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Hai là: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nội dung các chương trình phối hợp hoạt động giữa các cấp Hội với các ban, ngành, đoàn thể, Công an và Ban Chỉ huy quân sự địa phương, các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Thường xuyên tổ chức đánh giá, trao đổi kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực.

Ba là: Tập trung củng cố, duy trì và xây dựng mới các mô hình như Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, hộ tự quản, tổ hòa giải tại các chi, tổ hội để tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả và dứt điểm các vấn đề bức xúc của nông dân, nhất là về đời sống, việc làm, giải tỏa đền bù đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn, tội phạm xã hội… Tổ chức phát động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phát giác, tố giác tội phạm ngay từ cơ sở.

Bốn là: Tổ chức lồng ghép có hiệu quả phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh với các phong trào khác của Hội như: phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác của thành phố.

Năm là: Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai