You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác

 

Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Pleiku 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng bài: 23/10/2017
          Nguyễn Thanh Bình
  Trưởng Phòng Y tế thành phố
 
Thực phẩm rất quan trọng đối với tất cả mọi người trong xã hội, giúp duy trì cuộc sống, phát triển giống nòi, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của con người. Chính vì vậy, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, tăng thu nhập kinh tế quốc dân, nâng cao uy tín quốc gia trong hợp tác và hội nhập quốc tế.


Với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Gia Lai, điểm đến đầu tiên trong hành trình phát triển văn hóa du lịch của tỉnh; trên địa bàn thành phố có 2.021 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và 414 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm, trong thời gian qua thành phố Pleiku luôn quan tâm triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm gắn với kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn thành phố. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đã có các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP.

Ngành y tế thường xuyên phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - thể thao, Đài Truyền thanh - truyền hình thành phố, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật Nhà nước về ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên sóng truyền thanh, truyền hình; xây dựng phát sóng chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP, thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm các đợt cao điểm trong năm.

Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
dịp Tết Trung thu năm 2017.

Kết quả, năm 2017 đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với 350 người tham dự; sử dụng 24 băng, đĩa, 78 bài viết phục vụ công tác tuyên truyền; tổ chức 13 buổi nói chuyện truyền thông; 16 buổi tuyên truyền lưu động bằng xe, 12 buổi tuyên truyền lưu động gắn với giao lưu văn nghệ tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số; treo 144 lượt băng rôn, 80 khẩu hiệu, phát sóng 70 tin, bài, phóng sự trên sóng truyền thanh, truyền hình. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh các hoạt động quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về pháp luật về ATTP, nêu gương người tốt, việc tốt về bảo đảm ATTP, vận động nhân dân sử dụng các nguồn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng... Qua đó đã từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về ATTP.

Phòng Kinh tế thành phố tổ chức 11 lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt theo hướng VietGap, an toàn sinh học gắn với bảo đảm ATTP cho 550 lượt người. Trạm Chăn nuôi và Thú y thực hiện 1.278 lượt tuyên truyền về vệ sinh ATTP đến 7.934 lượt người nghe, các kênh như lồng ghép trong công tác chuyên môn như tiêm phòng, kiểm dịch, kiểm phẩm, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi, buôn bán, giết mổ, các cơ sở kinh doanh thuốc, thức ăn chăn nuôi, về các chất cấm trong chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cơ sở lồng ghép tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách pháp luật về ATTP trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Thường trực Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức tập huấn lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP cho 280 cán bộ Mặt trận cơ sở, Mặt trận các cấp phối hợp lồng ghép tuyên truyền 313 buổi với 30.336 lượt người dự nghe, phát hành 176 văn bản tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm ATTP.

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện “Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp” vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia buổi phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. Duy trì tốt các CLB“Không sử dụng thực phẩm bẩn”;“Tiêu dùng sạch”; “Rau xanh an toàn ”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; các cấp Hội đã cấp phát 1.348 thông tin phụ nữ, tài liệu sinh hoạt chuyên đề, tờ rơi, pa nô, áp phích... tuyên truyền tới các cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về các nội dung liên quan đến vệ sinh ATTP.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức 369 buổi lồng ghép tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP trong sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, kinh doanh thực phẩm với 18.240 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và Công ty phân bón - thuốc Bảo vệ thực vật tổ chức 32 buổi hội thảo, tập huấn về ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất, hướng dẫn quy trình sản xuất, chăn nuôi an toàn để bảo đảm ATTP với 1.525 lượt hội viên tham gia.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thường xuyên chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh bằng nhiều hình thức phù hợp như băng rôn, góc tuyên truyền nhóm lớp, các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoài giờ.v.v.. 

Các hoạt động công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh ATTP được phối hợp thực hiện đồng bộ và thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm với sức khỏe của cộng đồng có nhiều chuyển biến. Hiện nay có trên 64% cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh ATTP, 100% trường học các cấp; nhóm lớp giáo dục mầm non tư thục có bếp ăn tập thể thuộc thành phố ký giấy cam kết thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Không để xảy ra ngộ độc tập thể trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thông tin, truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố chưa tập trung nhiều vào người sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thức ăn đường phố. Đây là nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, vốn kinh doanh ít, chưa có nhận thức, hiểu biết đầy đủ về tầm quan trọng của vệ sinh ATTP đối với sức khỏe cộng đồng nên còn khá nhiều vi phạm quy định pháp luật về ATTP. 

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP 6 tháng đầu năm 2017, trong thời gian tới thành phố xác định:

Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về công tác vệ sinh ATTP như: Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư khóa (XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Chương trình số 41-CTr/TU ngày 10/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku thực hiện Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 20/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 10/6/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP...
Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vệ sinh ATTP tới các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh ATTP. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật liên quan đến ATTP; các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục quy định; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình vệ sinh ATTP; cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP; biểu dương nêu gương các điển hình về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn…
Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác truyền thông về vệ sinh ATTP sẽ góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trong việc bảo đảm vệ sinh ATTP vì sức khỏe cộng đồng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai