You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu chung
Cơ cấu tổ chức
Dự án đầu tư
Thông tin đấu thầu, mua sắm công
Quy hoạch - Kế hoạch
Công tác xây dựng Đảng bộ
Công tác phòng chống tham nhũng
Khen thưởng - kỷ luật
Báo cáo KT-XH
Công dân - Doanh nghiệp
Bộ thủ tục hành chính công
Thông tin cần biết
ISO 9001:2008
Văn bản khác
Sinh hoạt tư tưởng

 

Công an thành phố Pleiku quyết tâm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

Ngày đăng bài: 30/01/2018
Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 Phó Đội trưởng Đội chính trị - hậu cần
              Công an thành phố Pleiku
 
Ngày 26/10/2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-BCA về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới. Trong đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là tổ chức hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.


Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy Công an thành phố đã ban hành Nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động trong toàn quân, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy đối với lực lượng Công an thành phố trong thực hiện Cuộc vận động. Quán triệt cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ việc thực hiện Cuộc vận động vừa là giải pháp, vừa là động lực quan trọng để Đảng bộ Công an thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng Công an thành phố nhằm tiếp tục bồi dưỡng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân. Phổ biến, quán triệt các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, về lễ tiết, tác phong Công an nhân dân, 5 lời thề danh dự, 10 điều kỷ luật của CAND Việt Nam và tư cách người Công an cách mạng theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Từng cán bộ chiến sĩ cam đoan rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ cương, kỷ luật, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội, trong sinh hoạt nơi cư trú; trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương (khóa XI) và Quy định 136 –QĐ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương.

hinh-cong-an-(Copy).jpg
Cán bộ Công an thành phố về xã Diên Phú làm chứng minh cho nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng, ban hành và tổ chức sinh hoạt 03 Nghị quyết chuyên đề về công tác thi đua, công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác tổ chức cán bộ, nhằm chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm trong thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Phát huy tính chiến đấu, tính xây dựng trong sinh hoạt Đảng theo hình thức: sinh hoạt tự phê bình và phê bình; kịp thời biểu dương, phát huy những việc làm tốt, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và đề ra những biện pháp thực hiện trong thời gian đến.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công an thành phố xác định và lựa chọn 2 khâu đột phá tập trung: một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng trong Công an thành phố Pleiku; hai là, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Thực hiện tốt Chỉ thị 12 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân”, Công an thành phố thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra hành chính, chuyên đề tại Công an các xã, phường, các đội nghiệp vụ, đồng thời, kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót sau thanh tra. Chấp hành nghiêm các quy định, quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm.

Công an thành phố cũng đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc tiếp thu, tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân; công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị để các tổ chức, công dân biết, liên hệ đóng góp ý kiến; rà soát, đặt hộp thư góp ý tại trụ sở  Công an thành phố, Công an 14 phường trên địa bàn thành phố, Nhà tạm giữ. Từ tháng 10/2017 đến nay,  Công an các phường, các đội nghiệp vụ tiếp gần 11 ngàn lượt công dân liên hệ giải quyết công việc, với trên 50 ý kiến đóng góp, nội dung chủ yếu về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức Hội nghị cán bộ nhân dân góp ý công tác đảm bảo an ninh trật tự và cảnh sát khu vực tại 14 phường; diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân tại 9 xã trên địa bàn.

Công an Thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, không để bị động bất ngờ. Tình hình phạm pháp hình sự tuy tăng nhưng cơ bản ổn định, không để xảy ra tội phạm hoạt động băng nhóm theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm có tổ chức; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng liên quan đến ma túy, không để hình thành đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy. Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phòng, chống cháy, nổ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa , xã hội diễn ra trên địa bàn, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên địa bàn. Công tác xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã cùng nhau chăm lo, hỗ trợ kịp thời các trường hợp trong đơn vị gặp khó khăn, ốm đau, hoạn nạn với tổng số tiền trên 140 triệu đồng từ “Quỹ tình thương tài năng” do cán bộ, chiến sĩ đóng góp. Vận động cán bộ, chiến sỹ trích lương ủng hộ nhân dân xã Chư Á hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới với số tiền 15 triệu đồng. Làm tốt công tác kết nghĩa với làng Do (xã Chư Á) với các hoạt động cụ thể như: tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, hỗ trợ đồng bào xây dựng con đường nội bộ, tặng bàn ghế, đồng phục, quần áo ấm cho học sinh trước khai giảng, thăm hỏi các hộ nghèo…

Ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, thành tích xuất sắc của lực lượng Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã tặng bằng khen, giấy khen cho 29 lượt tập thể và 89 lượt cá nhân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong thời gian đến, cấp ủy, lãnh đạo công an thành phố xác định các giải pháp trọng tâm sau:
 Một là, quá trình triển khai Cuộc vận động phải kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương (khóa XI), Quy định 136–QĐ/ĐUCA của  Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Hai là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc công tác tổ chức cán bộ và sử dụng có hiệu quả biên chế hiện có. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục tuyên truyền, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, chuyển biến thực sự trong nhận thức, cũng như trong công tác, học tập, sinh hoạt của từng cán bộ chiến sĩ. Từ đó, đáp ứng được các tiêu chí phong cách người Công an nhân dân: bản lĩnh về chính trị; bản lĩnh trong thi hành công vụ; bản lĩnh trong quan hệ xã hội, sinh hoạt cộng đồng; bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ba là, tạo mọi điều kiện để cán bộ, nhân dân trên địa bàn giám sát, giúp đỡ lực lượng công an trong quá trình thực hiện Cuộc vận động thông qua công tác tiếp công dân, hộp thư góp ý, các Hội nghị, Diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân hoặc đường dây nóng phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo đơn vị. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện xã hội.

Bốn là, phối hợp với cơ quan báo, đài tuyên truyền rộng rãi về cuộc vận động, nêu gương những tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tận tụy, trách nhiệm với công việc theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Năm là, đảm bảo tốt an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế xã hội thành phố Pleiku. Giải quyết hiệu quả các vấn đề còn vướng mắc, nổi cộm hoặc phát sinh trong đơn vị, trong nhân dân. Xử lý nghiêm cán bộ chiến sỹ vi phạm các quy định của Ngành, vi phạm điều lệnh CAND và văn hóa ứng xử với nhân dân.


 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2013 Bản quyền thuộc về UBND TP Pleiku
Chịu trách nhiệm chính: ...  
Địa chỉ: 81 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại:0269.3830 155  - Fax: 0269. 3828 414 - Email: vpubpleiku@gmail.com
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai