CHUYÊN MỤC

 
Tiêu đề Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tải về Góp ý
V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku. 31/12/2019 05/01/2020