CHUYÊN MỤC

 
Tiêu đề Ngày có hiệu lực Ngày kết thúc Tải về   Góp ý
V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku.     download-(1).png  
Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku. 11/11/2021    
Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ban hành quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế thành phố Pleiku và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku ban hành quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Dân tộc thành phố Pleiku. 11/11/2021    
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ,
quyền hạn của Phòng Giáo dục - Đào tạo
 thành phố Pleiku
08/01/2020   download-(4).png  
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ,
quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Pleiku
08/01/2020    
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ,
quyền hạn của Thanh tra thành phố Pleiku
08/01/2020    
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ,
quyền hạn của phòng LĐTBXH thành phố Pleiku
08/01/2020    
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
 
25/4/2019    
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Pleiku 10/01/2020    
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Pleiku 05/12/2019    
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục - đào tạo thành phố Pleiku 08/01/2020   download-(7).png  
V/v tham gia góp ý Dự thảo Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku. 22/11/2021 30/11/2021 download-(6).png  
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Pleiku 08/01/2020   download-(8).png  
Quyết định quy định về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý - Đô thị thành phố Pleiku 15/01/2020   download-(9).png  
Tham gia góp ý Dự thảo Nghị Quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Pleiku. 18/10/2021 25/10/2021  
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết Định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Pleiku. 09/11/2021 16/11/2021  
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết Định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku. 22/11/2021 30/11/2021  
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết Định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku. 03/10/2021 07/10/2021  
1. Dự thảo Quyết định Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Pleiku
2. Dự thảo tờ trình Về việc xem xét ban hành Quyết định quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ thành phố Pleiku

 
13/01/2022 22/01/2022 
 
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Pleiku
 
18/10/2021  25/10/2021  
Tham gia góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố Pleiku 09/11/2021  16/11/2021  
Tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Pleiku 22/11/2021  30/11/2021  
Tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku 03/10/2021  7/10/2021  
           
           
           
           
           
           
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png