TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Đảng bộ xã Ia Kênh

Ngày đăng bài: 02/05/2022
                                          Thy Huấn
 
Những năm qua, thực hiện  Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Sau đây viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW), ở Đảng bộ xã Ia Kênh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó đảng bộ xã đã gặt hái được những kết quả tích cực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

xa-1.jpg
Đảng bộ xã Ia Kênh tổ chức hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh năm 2019.
 
Sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 24/10/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 19/11/2016 triển khai thực hiện đến cơ quan, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội của xã và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Việc tổ chức học tập các nội dung trong Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng ủy xã quán triệt thực hiện xuyên suốt và theo từng chuyên đề hằng năm. Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành. Nhờ đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã trực tiếp, cụ thể hơn, thúc đẩy việc “học tập” và “làm theo” trên địa bàn xã dần đi vào nền nếp, mang lại những kết quả thiết thực, rõ nét ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc học tập các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác, ý thức tôn trọng Nhân dân của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
xa-2-(1).jpg
Chi bộ trường mầm non Tuổi Hoa, xã Ia Kênh tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Bà Nguyễn Thị Bình – Bí thư chi bộ trường mầm non Tuổi Hoa, xã Ia Kênh cho biết: “Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của đảng bộ xã Ia Kênh, chi bộ đã tiếp thu các chuyên đề của chỉ thị 05-CT/TW  và triển khai cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức của đơn vị...Quá trình triển khai chi bộ đã đưa ra các nội dung chỉ thị 05-CT/TW  gắn liền với thực tế của đơn vị để nâng cao chất lượng dạy và học. Qua đó đã gặt hái được rất nhiều kết quả tích cực như rèn luyện đạo đức tác phong của cán bộ đảng viên, nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2021 chi bộ nhà trường đạt hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, đơn vị đạt lao động xuất sắc và công đoàn đạt vững mạnh suất sắc....”

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi ủy, chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gươnng đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng,  các buổi tọa đàm, hội thi, tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan băng rôn, khẩu hiệu, thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo… Các phong trào học tập và làm theo Bác được các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng và thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tiêu biểu như Mặt trận với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ngày vì người nghèo”. Hội phụ nữ với phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”; “Hũ gạo tình thương”. Hội nông dân với phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”. Hội cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”. Đoàn thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”. Công an với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Ngành giáo dục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bản cam kết đảm bảo an ninh học đường… Qua 05 năm triển khai thực hiện, đã có nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, gương mẫu; đặc biệt đã có 02 tập thể, 02 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.  Trong đó, nổi bật có các tập thể và cá nhân thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động, xây dựng nông thôn mới, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhiều công trình phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế ở địa phương như: vận động Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông thôn nông thôn, đường nội đồng, tường rào, sân, nhà văn hóa, nạo vét mương… góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế ở địa phương. Có 01 tập thể và  01 cá nhân đã được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW giai đoạn 2016 - 2021.

Một trong những điểm nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW tại xã Ia Kênh đó là xây dựng kế hoạch, chương trình hành động toàn khóa và hằng năm sát với thực tế, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục lấy sản xuất nông nghiệp làm chủ đạo, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương về nguồn tài nguyên đất đai và nguồn nhân lực lao động dồi dào. Đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích lúa canh tác hàng năm, diện tích cây công nghiệp được duy trì và phát triển, thu nhập từ cây công nghiệp ổn định; công tác bảo vệ rừng luôn được quan tâm chỉ đạo, đã phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ và kiểm lâm địa bàn thành lập tổ thường xuyên tuần tra, kiểm soát địa bàn. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về “Xây dựng Nông thôn mới” được quan tâm chỉ đạo, đã huy động mọi nguồn lực, sự đóng góp của cộng đồng và xã hội, cơ sở hạ tầng đạt được nhiều kết quả đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Năm 2017 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiến hành triển khai xây dựng Nông thôn mới tại làng Nhao 2 đạt chuẩn năm 2019, làng Nhao 1 trong năm 2021 và tiếp tục xây dựng nông thôn mới làng Mơ Nú trong năm 2022 . Thực hiện nghiêm túc việc thu, chi ngân sách theo đúng các quy định của pháp luật. Phát triển kinh tế theo định hướng được xác định là “Nông nghiệp - Thương mại, dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp”, tăng dần thương mại, dịch vụ trong phát triển kinh tế. Giá trị sản xuất tăng bình quân 05%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng . Thu ngân sách tăng bình quân 10%. Toàn xã còn 01 hộ nghèo chiếm 0,1% và 16 hộ cận nghèo chiếm 1,4%. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Đánh giá kết quả qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ông Hà Anh Vũ – Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia kênh cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị Đảng ủy-UBND xã tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện từng bước đi vào nề nếp và chuyển biến tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng của việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm, trung thực, sáng tạo trong công việc, tận tụy với Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã” .

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW  ở Đảng bộ xã Ia Kênh trong những năm qua đã tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời đây cùng là tiền đề, động lực để xã Ia Kênh tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Xây dựng xã Ia Kênh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 và xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh./.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 58 Tăng Bạt Hổ - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hữu Sung - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku.
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png