TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Những cách làm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ phường Yên Thế

Ngày đăng bài: 03/07/2021
Mai Thị Thanh Huyền
                                                Bí thư Đảng ủy phường Yên Thế
 
             Phường Yên Thế có 5.593 hộ với dân số khoảng 21.000 người; 10 tổ dân phố, 01 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đảng bộ phường có 18 chi bộ trực thuộc với 965 đảng viên. Năm 2021 được biểu dương, khen thưởng là tập thể điển hình tiên tiến có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Thành ủy Pleiku tổ chức.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên và hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Yên Thế bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai thực hiện nhiều cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.
 
ht1-(1).jpg
Cán bộ, đảng viên phường Yên Thế tham gia Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: Sỹ Nhân.
 
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 13/2/2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Đảng bộ phường đã hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện sinh hoạt chi bộ, trong đó xác định việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để việc sinh hoạt chuyên đề đảm bảo chất lượng, năm 2017, 2018, Đảng ủy phường đã chỉ đạo lựa chọn 02 chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề làm điểm để các chi bộ tham dự và rút kinh nghiệm. Trong sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh, nhiều chi bộ hướng dẫn cho đảng viên thảo luận, đối chiếu với 82 biểu hiện cụ thể suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã thắng thắn nhìn nhận rõ những vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm để để khắc phục trong thời gian tới.

Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế- xã hội

Đảng ủy phường Yên Thế thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể phường là việc học tập và làm theo gương Bác phải thực hiện toàn diện nhằm phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Với cơ cấu kinh tế được xác định “Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng định hướng, kinh tế phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đều tăng, năng lực sản xuất được phát huy đời sống Nhân dân được nâng cao. Việc thu ngân sách của địa phương hằng năm luôn đạt và vượt kế hoạch trên giao. Các hoạt động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm luôn có sự đồng tình hưởng ứng tích cực của Nhân dân.
 
ht2.jpg
Đảng bộ phường Yên Thế được Chủ tịch UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Ảnh: Sỹ Nhân
 

Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020" và Nghị quyết của Đảng bộ phường, Nhân dân tích cực cùng với Nhà nước đóng góp kinh phí để duy tu bảo dưỡng, làm mới đường hẻm và xây dựng các công trình cơ bản. Trong 5 năm qua, Nhân dân đóng góp được 1.987.857.862 đồng/3.391.261.461 đồng (chiếm 59%); tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng nền đường trị giá trên 300.000.000 đồng; có 696 hộ tự tháo dỡ các vật kiến trúc, biển hiệu, mái che không đúng quy định, với diện tích là 11.474m2 (trong đó: 696 hộ tháo dỡ bục bệ; 272 hộ tháo dỡ mái che; 424 hộ tháo dỡ tường rào và nhà) trên trục đường Phạm văn Đồng, Tôn Đức Thắng; Lê Đại Hành; Trường Sơn... Đến nay, trên phường 98% đường hẻm được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% phòng họp tổ dân phố, làng được xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp, đảm bảo nơi sinh hoạt, hội họp cho bà con Nhân dân; lắp điện chiếu sáng ở 12 đường hẻm, với 121 bóng điện chiếu sáng, nâng tỷ lệ đường hẻm được chiếu sáng toàn phường lên 90%. Ngoài ra, Nhân dân đóng góp 379.600.000 đồng để làm mới Hội trường Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường, góp phần làm cho bộ mặt của phường ngày càng khang trang.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm

Đảng ủy phường Yên Thế tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân như chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân và cán  bộ, đảng viên, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời chỉ đạo, giải  quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các khu dân cư. Tổ chức thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ  Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại  trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ngày càng thực chất, hiệu quả". Theo đó, duy trì công tác tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của phường để giải quyết các vấn đề vướng mắc của công dân. Trong 05 năm qua, tổ chức 06 đợt giám sát chuyên đề, 14 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đội đồng nhân dân các cấp với 5.920 lượt cử tri tham gia; tổng hợp 16 ý kiến liên quan đến cấp tỉnh, 60 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố và 98 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường. Vì thế, kịp thời giải quyết dứt điểm, có hiệu quả ngay từ cơ sở các vấn đề, những vụ việc tồn đọng, nổi cộm của địa phương và các tổ dân phố, không để tình trạng đơn, thư vượt cấp.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ chưa đi vào chiều sâu, chưa lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ chưa gắn kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị số 05 - CT/TW (khóa XII); tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Một số cấp ủy chi bộ chưa phát huy hiệu quả tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt. Một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, sa sút về phẩm chất đạo đức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

Trong thời gian đến, Đảng bộ phường tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội từ phường đến làng, tổ dân phố.

Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo gương Bác. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Thứ hai, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy chi bộ đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động; gắn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường với việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở từng địa bàn khu dân cư. Tiếp tục nâng cao sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt cấp ủy, nhất là việc triển khai sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của phường.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất gắn liền với đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy. Tăng cường công tác phát triển đảng viên và công tác quản lý đảng viên, nhất là khu dân cư. Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân và tích cực vận động Nhân dân tham gia vào phong trào hành động cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Thứ ba, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Duy trì việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức.
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png