TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Chi bộ tổ dân phố 4 – Đảng bộ phường Diên Hồng

Ngày đăng bài: 03/07/2021
Thanh Truyền

Những năm qua, Chi bộ tổ dân phố 4 – Đảng bộ phường Diên Hồng thành phố Pleiku luôn phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, phát triển nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; tích cực xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong 5 năm qua, Chi bộ tổ dân phố 4 được Đảng bộ thành phố Pleiku đánh giá là một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

hoc-tap1-(1).jpg
Chi bộ tổ dân phố 4, phường Diên Hồng được biểu dương tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Thành ủy tổ chức.
 
Chi bộ tổ dân phố 4 hiện có 78 đảng viên, trong đó 67 đảng viên đã nghỉ hưu, chiếm tỷ lệ 86%. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Chi bộ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, luôn đưa các nội dung về việc thực hiện, làm theo lời Bác chỉ đạo thực hiện gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong khu dân cư. Ông Phan Đình Hận – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4 cho biết:“Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ tổ dân phố 4 có nhiều chuyển biến trong nhận thức và hành động. Đối với cán bộ, đảng viên thì luôn luôn tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao về lý luận chính trị; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Đối với Chi bộ, đề ra Nghị quyết rất cụ thể và xây dựng các phong trào thi đua sát với điều kiện của địa phương. Nhiều năm liền Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ”.

Hàng năm, Chi bộ đã triển khai các chuyên đề và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, năm 2017 triển khai học tập chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa”; năm 2018 chuyên đề “xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2019 học tập chuyên đề “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2020 chuyên đề “về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; năm 2021 xây dựng triển khai đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cũng như các sự kiện chính trị quan trọng. Qua đó, đảng viên học tập nghiêm túc, hiệu quả và coi đây là việc làm thường xuyên, là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại hàng năm.
 
hoc-tap2.jpg
Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố 4, phường Diên Hồng phát quang bụi rậm ở các đường hẻm.
 
Một trong những dấu ấn đậm nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) ở chi bộ tổ dân phố 4 là việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Vì người nghèo”, “Quỹ khuyến học”. Hàng năm, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đăng ký lên đường nhập ngũ đạt 100%. Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế. Chi bộ tổ dân phố 4 đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Trong 5 năm qua, Chi bộ và tổ dân phố đã vận động Nhân dân đóng góp 854 triệu đồng và ngày công lao động để làm mới, duy tu nâng cấp 4 tuyến đường hẻm, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt cho Nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) gắn với phong trào hay, mô hình tốt ở các chi hội của tổ dân phố như chi đoàn không có thanh thiếu niên mắc các tệ nạn xã hội; chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự an toàn xã hội; chi hội phụ nữ nói không với tệ nạn tín dụng đen… được phát huy và có tác dụng rõ rệt trong đời sống của Nhân dân. Bà Nguyễn Thị Thực – đảng viên Chi bộ tổ dân phố 4 cho biết: “Là một đảng viên, tôi cảm thấy cần phải học tập và học tập suốt đời về đạo đức, tác phong của Bác Hồ; là một đảng viên, trước hết phải làm trung gian đoàn kết trong Nhân dân và Chi bộ. Tuy tuổi già, sức yếu đã về hưu nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao như vận động Nhân dân xây dựng đường giao thông, tham gia các hoạt động ở địa phương để tổ dân phố phát triển… Bản thân và các đồng chí trong Chi bộ luôn luôn sẵn sàng và đi đầu trong địa phương và bản thân cũng cố gắng cần, kiệm, liêm, chính”.

Việc học tập và làm theo Bác ở Chi bộ tổ dân phố 4 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới đảng viên và Nhân dân, không những phát huy tinh thần đoàn kết, mà còn góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống người dân, làm thay đổi diện mạo của địa phương. Với những thành tích đó, Chi bộ tổ dân phố 4 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ dân phố 4 nhiều năm liền đạt khu dân cư văn hóa; Mặt trận và các chi hội nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2021 chi bộ vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku tặng Giấy khen là đơn vị có thành tích xuất sắc  trong 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận xét về Chi bộ tổ dân phố 4, Bà Trần Thị Hồng Nguyệt – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng cho biết: “Qua 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ tổ dân phố 4 đã đạt những kết quả tích cực. Các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động được Chi bộ tổ dân phố 4 quán triệt tổ chức thực hiện rất hiệu quả, nhất là các hoạt động bề nổi. Chi bộ lồng ghép việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình của địa phương. Đảng bộ phường đánh giá Chi bộ tổ dân phố 4 là tập thể điển hình trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của Chi bộ tổ dân phố 4 đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường Diên Hồng. Với sự đồng sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thời gian tới, Chi bộ tổ dân phố 4 tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, xây dựng Chi bộ vững mạnh, tổ dân phố văn hoá, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Diên Hồng trong sạch, vững mạnh./. 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png