TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 26/02/2020
Để tổ chức thực hiện các đồ án Quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku theo đúng quy định, UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố

I. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày 24/02/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Văn bản số 442/UBND- QLĐT  về việc lấy ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ1/500 Khu đô thị đường 17/3, với một số nội dung chính như sau:
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị đường 17/3, thành phố Pleiku (thuộc Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực phía Tây cầu số 3).
2. Vị trí, phạm vi, ranh giới, quy mô:
- Vị trí: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đường 17/3 thuộc QHPK khu vực phía Tây cầu số 3 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai giới hạn bởi 04 trục đường: Phạm Ngọc Thạch (phía Bắc); Vạn Kiếp (phía Nam); Lê Đại Hành (phía Tây); Đường Phạm Văn Đồng (phía Đông).
- Ranh giới, phạm vi cụ thể được xác định trong bản vẽ, bốn phía tiếp giáp với dân cư hiện trạng thuộc phường Thống nhất và phường Đống Đa.
- Quy mô: Diện tích dự kiến xin đầu tư: khoảng 64,57ha.
3. Mục tiêu lập quy hoạch chi tiết:
- Xây dựng khu đô thị lõi trung tâm đáp ứng tổng thể khu đô thị kiểu mẫu, quy mô, hiện đại gắn kết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung của khu vực, tuân thủ quy hoạch phân khu khu vực phía Tây cầu số 3 đã được phê duyệt theo quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thành phố Pleiku và đảm bảo định hướng phát triển không gian tổng thể của quy hoạch chung thành phố Pleiku.
4. Tính chất của khu vực lập quy hoạch chi tiết 1/500:
Là khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, khu đô thị lõi trung tâm của phân khu khu vực phía Tây cầu số 3 đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng khung và khu vực dân cư hiện hữu. Khu vực nghiên cứu là điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan của phân khu khu vực phía Tây cầu số 3, bao gồm là một phần của trục cảnh quan suối Ia Linh của thành phố và là điểm nhấn cửa ngõ phía Bắc của thành phố Pleiku, tiếp cận sân bay từ trục đường 17/3.
(Nội dung bản vẽ và Văn bản kèm theo)
II. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (giai đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Ngày 24/02/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Văn bản số 440/UBND- QLĐT  về việc lấy ý kiến đối với nội dung Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (giai đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. với một số nội dung chính như sau:
1. Tên đồ án Quy hoạch: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (giai đoạn 3) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch chi tiết:
        - Đoạn 03: Thuộc khu vực phường Phù Đổng và phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Diện tích theo quyết định (2600/QĐ-UBND của UBND thành phố Pleiku ngày 23 tháng 12 năm 2019) là 49,803ha có vị trí như sau:
          + Phía Bắc: giáp khu dân cư phường Hoa Lư, đường cách mạng Tháng Tám;
          + Phía Nam: giáp khu dân cư phường Phù Đổng, đường Lê Duẩn;
          + Phía Tây: giáp khu dân cư phường Phù Đổng, đường Nguyễn Tất Thành;
          + Phía Đông: giáp khu dân cư phường Phù Đổng, đường Ngô Thì Nhậm.
3. Quy mô diện tích: Tổng diện tích đoạn 03 suối Hội Phú theo quy hoạch điều chỉnh phân khu suối Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là 49,803ha
4. Quy mô dân số:
- Quy mô dân số dự kiến khoảng 3.000 người (Căn cứ quyết định 141/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND thành phố Pleiku về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng suối Hội Phú (giai đoạn 03) đoạn từ Khu đô thị Hoa Lư- Phù Đổng đến cầu Ia Sol, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).
- Quy mô dân số cụ thể theo cân bằng sử dụng đất 2.892 người. Với chỉ tiêu là 4 người/hộ.
5. Tính chất của khu vực lập quy hoạch chi tiết:
Là khu đô thị mới được đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nhu cầu ở của nhân dân địa phương, góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phân khu suối Hội Phú và quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku theo xu hướng hiện đại hóa.
6. Mục tiêu của việc lập quy hoạch: Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch từng thành phần chức năng sử dụng đất, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu vực theo Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được duyệt. Xác định các chức năng sử dụng đất phù hợp với tính chất và định hướng phát triển đô thị của khu vực, xác định vị trí, quy mô diện tích đất làm cơ sở triển khai kêu gọi dự án đầu tư xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch chung.
(Nội dung bản vẽ và Văn bản kèm theo)
III. Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực miệng núi lửa âm, làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku.
Ngày 24/02/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Quyết định số 441/UBND-QLĐT  về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực miệng núi lửa âm, làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, với một số nội dung chính như sau:
1. Tên đồ án Quy hoạch: Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị sinh thái khu vực miệng núi lửa âm, làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku.
2. Ranh giới và phạm vi.
- Vị trí: Khu vực miệng núi lửa âm làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Ranh giới khu vực lập quy hoạch:
+ Phía Bắc: Giáp hẻm 113 đường Tô Vĩnh Diện;
+ Phía Nam: Giáp đường Tô Vĩnh Diện;
+ Phía Tây: Giáp trường THPT Pleiku và khu dân cư hiện trạng;
+ Phía Đông: Giáp đường Bùi Dự.
3. Quy mô diện tích: 33,1624 ha.
4. Quy mô dân số: khoảng 1000 người.
5. Tính chất khu vực lập quy hoạch: Là khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp nhà ở biệt thự thấp tầng có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng.
Tuân thủ các tính chất sử dụng đất theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 và đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (khu vực miệng núi lửa âm làng Ốp, phường Hoa Lư) được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 15/11/2019;
(Nội dung bản vẽ và Văn bản kèm theo)
Thời gian trưng bày, niêm yết nội dung các đồ án: Từ ngày 26/02/2020.
Địa điểm: Hội trường UBND các phường và các hội trường tổ dân phố trong khu vực lập Quy hoạch.
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png