TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku
1. Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Pleiku (Số 51/TB-UBND ngày 18/7/2022)2. QĐ 454.QĐ-UBND ngày 13.7.2022 của UBND tỉnh Gia Lai3. Bản đồ KH 2022 - TP. Pleiku4. Báo cáo thuyết minh tổng...

Default news teaser image
Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (Xem chi tiết thông báo tại đây)1. 429 QĐ phê duyệt QH SD đất đến năm 2030...

Default news teaser image
Thông báo về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường Đồng Tiến đến đường Sư Vạn Hạnh), thành phố Pleiku
THÔNG BÁO Về chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đường Quyết Tiến nối dài (đoạn đường Đồng Tiến đến đường Sư Vạn Hạnh), thành phố PleikuQUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc...

Default news teaser image
Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất Khu tập thể Cơ khí tỉnh cũ (đường Đặng Trần Côn), phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất Khu tập thể Cơ khí tỉnh cũ (đường Đặng Trần Côn), phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất khu đất 226 Tăng Bạt Hổ, tổ 08, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Quy hoạch tổng mặt bằng phát triển quỹ đất khu đất 226 Tăng Bạt Hổ, tổ 08, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm Cầu Sắt, thành phố Pleiku
Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm Cầu Sắt, thành phố Pleiku

Default news teaser image
Thành phố Pleiku tổ chức công bố công khai các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku.
Để tổ chức thực hiện các đồ án Quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku theo đúng quy định, UBND thành phố Pleiku tổ chức công bố thông tin nội dung các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku đã được UBND thành phố phê...

Default news teaser image
Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc lập điều chỉnh 02 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị: khu nhà ở Phú An thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Diên Phú và khu dân cư Phượng Hoàng I, xã Trà Đa, thành phố Pleiku.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án và tuân thủ đúng quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch do thành phố ban hành,  UBND thành phố Pleiku đã nghiên cứu lập điều chỉnh 02 Quy chế quản lý quy hoạch, kiến...

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017 - 2020
Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017 - 2020 (Xem chi tiết kế hoạch tại đây)

Default news teaser image
Lấy ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Lấy ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Xem chi tiết tại đây)Thay đổi thời gian lấy ý kiến đối với nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Hội Phú...

Default news teaser image
Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc bố trí vị trí mới chợ Bà Định, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.
Để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, trật tự đô thị tại Chợ Bà Định, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, UBND thành phố Pleiku đã nghiên cứu phương án di dời chợ Bà Định.  

Default news teaser image
Thành phố Pleiku tổ chức công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố Lê Duẩn, thành phố Pleiku.
Ngày 25/3/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Quyết định số 465/QĐ-UBND  về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, với một số nội dung chính như sau:

Thành phố Pleiku tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân nội dung lập Quy h...
Thành phố Pleiku tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân nội dung lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Trà Đa
Ngày 12/3/2020, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Trà Đa và đơn vị tư vấn tổ chức họp lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân khu vực lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng...

Default news teaser image
Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Pleiku
Nhằm bảo đảm hiệu quả việc triển khai các đồ án Quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku, ngày 04 tháng 3 năm 2020 Chủ tịch UBND thành phố Pleiku vừa ban hành quyết định số 320/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị trên...

Default news teaser image
Thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku
Để tổ chức thực hiện các đồ án Quy hoạch trên địa bàn thành phố Pleiku theo đúng quy định, UBND thành phố Pleiku tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư các đồ án Quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố

Default news teaser image
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021
Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020 - 2021

Default news teaser image
Tài liệu thi tuyển cổng chào
Tài liệu thi tuyển cổng chào Lâm viên Biển Hồ tải về tại đây.

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình cổng chào phía Nam, thành phố Pleiku và công trình cổng vào Lâm viên Biển Hồ
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng công trình cổng chào phía Nam, thành phố Pleiku và công trình cổng vào Lâm viên Biển Hồ.Tải về chi tiết tại đây:

Kế hoạch sử dụng đất 2016
Kế hoạch sử dụng đất 2016
Luật đất đai 2013, Điều 52, Khoản 1 quy định “căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt”.  ...

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020
Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tài sản quốc gia... Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, chương II, Điều 18 quy định: “Nhà nước thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy hoạch và pháp...

Thành phố Pleiku: Huy động sức dân lắp điện chiếu sáng
Thành phố Pleiku: Huy động sức dân lắp điện chiếu sáng
Năm 2012, thành phố Pleiku vận động nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng lắp gần 2 ngàn bóng điện chiếu sáng với tổng chiều dài 109 km đường hẻm. Việc lắp điện chiếu sáng công cộng ở các tuyến đường hẻm đã làm cho bộ mặt  thành phố ngày...

Thành phố Pleiku thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ ...
Thành phố Pleiku thực hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố
Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đưa Pleiku trở thành đô thị loại I trước năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X đã ban hành Nghị quyết 05 –NQ/TU ngày 11/8/2011 về đầu tư chỉnh trang hạ...

Pleiku 37 năm và phát triển toàn diện
Pleiku 37 năm và phát triển toàn diện
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, 37 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc TP. Pleiku đã đoàn kết thống nhất, vượt qua bao khó khăn, phát huy hết nội lực để từ một nơi hoang tàn do chiến tranh, nay đã là một...

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Hoa Lư
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao Hoa Lư
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu liên thể dục thể thao Hoa Lư; lập quy hoạch phân khu đất ở và công trình công cộng - Quy hoạch khu dân cư hai bên đường Lý Tự Trọng (nối dài) tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, với...

Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Diên Phú
Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Diên Phú
Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Diên Phú với nội dung chi tiết như sau:

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png