Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

Các tin khác

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 22/3/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 29/3/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 05/4/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 26/4/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 03/5/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 18/5/2020 đến ngày 24/5/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 01/6/2020 đến ngày 07/6/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 05/6/2020 đến ngày 14/6/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 15/6/2020 đến ngày 21/6/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 28/6/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 106/7/2020 đến ngày 12/7/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 02/8/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 09/8/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 16/8/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 17/8/2020 đến ngày 23/8/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 24/8/2020 đến ngày 30/8/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 30/8/2020 đến ngày 06/9/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 09/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 1618/10/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)

Lịch công tác tuần của TT.HĐND và Lãnh đạo UBND thành phố (Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020)

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png