CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

TÌNH HÌNH NÔNG DÂN SẢN XUẤT LÚA VỤ XUÂN NĂM 2023

Ngày đăng bài: 20/02/2023
TÌNH HÌNH GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2023
 
 
Bước vào vụ xuân 2023, bà con nông dân tranh thủ bắt tay vào sản xuất, đảm bảo nguồn nước, gieo cấy kịp thời vụ. Diện tích lúa ở cánh đồng Rừng Dầu do bà con nông dân xã Tân Sơn gieo cấy khoảng hơn 100 ha, ngoài ra bà con còn tận dung khoảng hơn 25 ha vùng bán ngập ở cánh đồng ZaLâm, cánh đồng Zaset (nước Biển Hồ rút đến đâu thì bà con nông dân tranh thủ sạ lúa đến đó) để gieo cấy mở rộng diện tích lúa.
Đối với toàn bộ diện tích lúa ở cánh đồng Rừng Dầu nằm trong vùng tưới, 100% diện tích lúa đảm bảo đủ nước và đang sinh trưởng phát triển tốt. Bà con tranh thủ làm cỏ, bón phân theo định kỳ.
HINH-ĐU-NUOC.jpg

Lúa ở cánh đồng Rừng Dầu đang sinh trưởng, phát triển

Đối với diện tích lúa ở cánh đồng Zalâm (vùng bán ngập) với đặc thù nằm cuối nguồn nước, địa hình phức tạp, không có mương cấp 1, cấp 2 dẫn nước, gây khó khăn cho công tác cấp nước phục vụ sản xuất, nguy cơ thiếu nước cục bộ một số diện tích sạ muộn.
CANH-ĐONG-ZALAM-THIEU-NUOC-CUC-BO.jpg

Lúa ở cánh đồng ZaLâm (vùng bán ngập) có thiếu nước cục bộ khoảng 2 ha

Trước tình hình đó, UBND xã Tân Sơn đã làm việc với Trạm thuỷ nông Tân Sơn -Chư Jôh khắc phục khó khăn, điều hành trạm bơm hoạt động hết công suất để cấp nước cho bà con gieo cấy lúa Xuân đảm bảo cả trong và ngoài vùng tưới.
Ngoài ra, UBND xã phối hợp tuyên truyền vận động bà con chủ động nạo vét kênh mương, khơi thông rãnh dẫn nước vào ruộng, tránh thiếu nước cục bộ. 

 
UBND-XA-LAM-VIEC-VOI-TRAM.jpg

UBND xã đi thực tế và trao đổi công việc với cán bộ Trạm thuỷ nông

 
 
Đến nay lúa vụ Xuân năm 2023 bà con nông dân gieo sạ được khoảng 99% diện tích. Một số diện tích còn lại nằm trong vùng bán ngập nên bà con đang tranh thủ để sản xuất, dự kiến hoàn thành gieo cấy lúa vụ Xuân trong tháng 02/2023 theo kế hoạch.
 
LUA-ĐONG-RUNG-DAU-ĐANH-SINH-TRUONG-(1).jpg

Toàn bộ cánh đồng Rừng Dầu
 
                                                                             Nguồn: Liên Lê