CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

Thôn Tiên Sơn 3, xã Tân Sơn, TP.Pleiku học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 11/02/2015
Vừa qua, chi bộ thôn 3, xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku được Đảng ủy xã Tân Sơn xét đề nghị Thành ủy Pleiku khen thưởng 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI), Thông tri số 05-TTr/TU ngày 16/11/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai (khóa XIV) và kế hoạch số 113-KH/TU ngày 10/12/2014 của Thành ủy Pleiku về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thôn 3, xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku dân số có 80 hộ với 357 nhân khẩu, trong đó có 39 hộ theo đạo Thiên chúa giáo, 20 hộ theo đạo đạo Phật; chi bộ có 05 đồng chí đảng viên; nhân dân trong thôn 3, xã Tân Sơn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đất trong thôn 3 chủ yếu là đất cát bạc màu, nhiều hộ gia đình phải đi canh tác trên địa bàn khác, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn so với các thôn khác trên địa bàn. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo kịp thời sâu sát của Đảng ủy xã Tân Sơn, sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn cùng với đó là việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã đem lại kết những quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực ở địa bàn khu dân cư.

Ngay từ khi Đảng ủy xã Tân Sơn triển khai kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy Pleiku việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chi bộ thôn 3 đã tổ chức cho đảng viên, cán bộ quân dân chính và nhân dân trên địa bàn học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng nói chung và các hướng dẫn kế hoạch và chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị và nội dung của từng chuyên đề cụ thể cho từng thời gian. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ và nhân dân học tập, thảo thuận, đăng ký học tập và làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo ra sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Từ chỗ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chi bộ thôn 3 đã bám sát nội dung và hàng năm đều tổ chức triển khai các chuyên đề theo kế hoạch của Đảng ủy xã Tân Sơn như học tập tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng quyét sách chủ nghĩa cá nhân”; tác phẩm “Đường cách mệnh”; chuyên đề “Suốt đời phấn đầu, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng của cuộc sống riêng giản dị”; chuyên đề “Về phong cách quần chúng, phong cách nhân dân, phong cách nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân nói đi đôi với làm”.

Vườn tiêu của nhà anh Nguyễn Minh Thắng, Bí thư chi bộ thôn 3 xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku.

Trên cơ sở đó, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với việc đăng ký phấn đấu tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên sâu sát với nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu và cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương cũng như các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Khi chúng tôi đến thôn 3, xã Tân Sơn được chứng kiến nhiều vườn tiêu xanh tốt, trĩu quả và chắc chắn rằng sẽ cho bà con nhân dân nơi đây bội thu vào mùa tới. Đến thăm vườn tiêu của nhà anh Nguyễn Minh Thắng, Bí thư chi bộ thôn 3, chỉ với 2 sào tiêu, ba năm tuổi, nhưng theo dự đoán của chúng tôi thì mùa tới gia đình anh có thể thu về 7 kg trên một trụ tiêu; không chỉ có thu nhập từ vườn tiêu mà gia đình anh Thắng còn chăn nuôi 10 con heo nái và mỗi năm xuất chuồng khoảng 300 con heo thịt ra thị trường, trừ chi phí còn thu về khoảng 120 triệu đồng. Nhiều gia đình cán bộ quân dân chính, đảng viên và nhân dân thôn 3, xã Tân Sơn nhờ chuyển đổi vườn tạp và biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống. Đây cũng là khu dân cư 10 năm liền đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa và có đến 98% gia đình đạt gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 còn tới 15 hộ, đến nay chỉ còn 4 hộ, tỷ lệ 5%; đảng viên của chi bộ nhiều năm liền đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chi bộ thôn 3, xã Tân Sơn nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Anh Nguyễn Minh Thắng, Bí thư chi bộ thôn 3, xã Tân Sơn, Thành phố Pleiku, bên đàn heo thịt chuẩn bị xuất chuồng.

Chi bộ thôn 3, xã Tân Sơn, Thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14//5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ quân dân chính, đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu dân cư về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần giúp cho nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, chăm lo phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân và tích cực phấn đấu từng bước xây dựng địa bàn khu dân cư đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.       
                                                                                   
    Bài và ảnh: Sỹ Nhân