CHUYÊN MỤC

Bộ Thủ tục hành chính công
Quy hoạch - kế hoạch
Thông tin tuyên truyền
Làm theo lời Bác
Góp ý cá nhân, tổ chức
Hỏi đáp
Lịch công tác

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG CÁC LÀNG ĐBDTTS TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN SƠN

Ngày đăng bài: 07/03/2022
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở 02 làng ĐBDTTS trên địa bàn được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển kinh tế thì việc tiếp cận pháp luật và hiểu biết về chính trị - xã hội của người dân ở 02 làng ĐBDTTS được Đảng bộ và chính quyền xã thường xuyên, chú trọng quan tâm.
Trước đây, trong cuộc sống hằng ngày người ĐBDTTS có một số hành vi, việc làm vi phạm pháp luật mà họ không hay biết (một phần do thói quen, tập quán) như: khi sinh con cha, mẹ không đăng ký khai sinh cho con; gia đình có người chết không khai tử; tục người chết chôn chung; nam nữ xây dựng gia đình không cần đăng ký kết hôn; hiện tượng tảo hôn và hôn nhân cận huyết vẫn còn xảy ra.... Vì không hiểu biết pháp luật nên một bộ phận người ĐBDTTS dễ bị lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ theo các tà đạo, gây ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH trên địa bàn.
Đến nay, dưới sự chỉ đạo sát sao, nghiêm túc của cấp ủy Đảng, chính quyền xã về việc chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân ở 2 làng ĐBDTTS thì trình độ nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên rõ rệt.